350. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Ha tudnák a gyermekeink, hogy mennyei Atyánk mennyire szeretné már látni a tekintetükben a leplezetlen örömet, amikor meglátják színről-színre az Ő arcát… De az az igazság, hogy még nem képesek rá, mert még fáj nekik a tiszta jóság.
Teréz: Igen, és mennyire álmélkodnának! És mégis, Papa vár, mert csodálatos terve a gyermekeiben vajúdik.
Gergely: És közben Istenünk visszatartja fájdalmát… Ez a túlságos gyöngédség kínja, Teréz nővérem, amely önmagának okoz sebet, hogy a másikat megkímélje.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, és ez az egész a boldogság! És ez az Úr halálából fakad! Hát nem hihetetlen? Neki meg kellett halni, hogy mi élhessünk!
Gergely: Mint ahogy nekünk is a Mester halálából élve meg kellett halnunk, hogy igazsággá váljunk.
Teréz: Igen, és szeretetté.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„A Moraliában már kifejtettem, hogy a szigor és az engedékenység egyaránt romboló hatású, ha egyiket a másik nélkül gyakorolják. A vezetőknek alattvalóikkal szemben igazságos irgalommal és jóságos szigorral kell viseltetniük. Ezért tanítja az Igazság, hogy amikor a szamaritánus a fogadóba viszi a félholtra vert sebesültet, olajat és bort önt sebeire, hogy a bor kimarja, az olaj pedig enyhítse sérüléseit (Lk 10,33). Azoknak ugyanis, akiknek hivatása a sebesültek gyógyítása, először a borral a fájdalom marását kell alkalmazniuk a seben, utána pedig az olajjal az irgalom gyengédségét, hogy a borral tisztítsák a fertőzést, az olajjal pedig ápolják a gyógyítandó sebet.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 94. o.)


„Ezernyi dolgot szeretnék elmondani önnek, kedves kis Testvérem, amiket most értek meg, amikor az örökkévalóság kapujában állok, de nem halok meg, belépek az életbe, és mindazt, amit idelenn nem mondhatok el önnek, megértetem majd önnel a mennyek magasából…”
(Kis Szent Teréz, Levelek paptestvéreimhez, 64.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.
        Az eddigi részeket olvashatja a http://csepeticsapata.hu/terger/index.html címen.