351. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Az Evangélium olykor a pornép fiai közt hamarabb életre kel, mint ahol túl sok a kényelem.
Teréz: Igen, és ha az Evangélium a porban hever, akkor oda én is letelepedek, édes kicsi Gergelyem.
Gergely: Terézkém, most pimaszkodsz, vagy valami magvas ötleten furfangoskodsz?
Teréz: Igen, az én magom maga a hatalom, amit Papától kapok, és annak a gyermekünknek adom, aki az egységről dalol.
Gergely: Ha már az egységet keresed, akkor ajánlok egy réteget. Isten szegényei egyek abban, hogy éheznek az igazságra.
Teréz: Igen, mert ami nem az igazság, az valójában nem is táplál.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Amikor pedig szólni készül, óvatos körültekintéssel beszéljen, nehogy hebehurgyán elragadtassa magát és a tévedés mételyével sebezze meg hallgatói szívét: bölcsnek szeretne látszani, de ostobán szétszakítja az egység kötelékét. Ezért mondja az Igazság: ’Legyen bennetek só és éljetek békében egymással.’ (Mk 9,50) A só a bölcs beszédet jelenti. Aki bölcsen akar szólni, nagyon óvakodjék, nehogy szavaival megbontsa hallgatóinak egységét. Ezért mondja Pál: ’Senki ne becsülje magát a kelleténél többre, hanem józanul gondolkodjatok.’ (Róm 12,3) Ezért van az, hogy isteni parancsra a csengettyűk mellé gránátalmát illesztenek a pap öltözetére. (Kiv 28,34) Mit jelent a gránátalma, ha nem a hit egységét? Ahogy a gránátalma héja több magot burkol be, úgy az Anyaszentegyház hitének egysége védi a benne lévő népeket, akiket különböző érdemek tartanak egybe. Mint mondottuk, maga az Igazság hangosan hirdeti tanítványainak, hogy a lelkipásztor ne beszéljen meggondolatlanul: ’Legyen bennetek só és éljetek békében egymással!’ Mintha a papi köntös jelképével azt akarná mondani: ’Illesszetek gránátalmákat a csengettyűkhöz, hogy mindazzal, amit mondotok, gondos óvatossággal fenntartsátok a hit egységét.’”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 79-80. o.)


„..A Szent Családra gondolva ami jót tesz nekem, az az ő egyszerű életmódjuknak az elképzelése. Nem az, amit mesélnek Róluk vagy amit feltételeznek: például, hogy a kis Jézus a földből madarakat gyúrt, rájuk lehelt és életet adott nekik. Ó, dehogyis! A kis Jézus nem tett ilyen fölösleges csodákat, még Anyja kedvéért sem. Hát akkor miért nem jutottak csoda révén Egyiptomba, mely egyébként szükséges is lett volna és oly könnyű a jó Isten számára. Egy szempillantás alatt ott lettek volna. De nem. Életükben minden úgy történt, mint a miénkben. És mennyi aggodalom, mennyi csalódás! Hányszor tettek szemrehányást a jó Szt. Józsefnek! Hányszor tagadták meg tőle munkájának kifizetését! Ó, mennyire meglepődnénk, ha tudnánk mindazt, amit szenvedtek!”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 104.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.
        Az eddigi részeket olvashatja a http://csepeticsapata.hu/terger/index.html címen.