353. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Az utolsó ítéleten az Antikrisztus elleni perben a legerősebb jogszabály, hogy Jézus Krisztus legyőzte a halált.
Teréz: Igen, és aki ebben hisz, az minden mennyei érdeket érvényesít.
Gergely: Teréz nővérem, csak egyetlen mennyei érdek van: a leghatalmasabb.
Teréz: Igen, tudom, az irgalom. De mi is az tulajdonképpen, Gergely testvérem?
Gergely: Néha csak annyi, hogy egy nyüszítő kiskutyát szeretettel megsimogatni, máskor pedig a halálra szántakat a halál kapujából halálunkkal kiszabadítani.
Teréz: Igen, és mi a halál?
Gergely: A halál nem létezik, de aki fél, annak ez az igazság nem fényeskedik. Ezért kell szüntelenül hirdetni.
Teréz: Igen, nincs halál, csak élet van, mert átment rajta az élet Ura. Ez a kérdés le van zárva, és a pecsét rajta végtelenül drága.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„A békéltetőket inteni kell, nehogy szép erényük érdemét csökkentsék azáltal, hogy elvétik, kikkel kell békében élniük. Mert amilyen káros, ha a jók között nincs egyetértés, olyan ártalmas, ha megvan a gonoszokban. Ha a rosszak gonoszságát összekovácsolja az egyetértés, rossztetteik még hatékonyabbak lesznek: minél jobban összetartanak gonoszságukban, annál erősebben tiporják el a jókat. Ezért mondja az isteni tanítás a boldog Jóbnak a kárhozat edénye, azaz az Antikrisztus szószólói ellen: ’Szilárdan áll rajta rétegezett húsa.’ (Jób 41,15.) Ezért mondja követőiről a pikkelyekről szóló hasonlatban: ’Háta pikkelyeket visel barázdásan, mik le vannak zárva kovakő pecséttel’ (Jób 41,7).”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 209.o.)


„Ó, milyen boldog vagyok, hogy tökéletlennek látom magam, és hogy annyira szükségem van a jó Isten irgalmára a halál pillanatában!”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 70.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.
        Az eddigi részeket olvashatja a http://csepeticsapata.hu/terger/index.html címen.