355. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, minden ember egyenlő, de aki egyenlőbb akar lenni, annak a döntéseinél az ördög fog kezeskedni.
Teréz: Igen, a döntés… Az igazi tét a végső döntés. Gergely testvérem, te mért döntöttél Papa mellett?
Gergely: Mert csak Isten mellett érdemes leélni egy örök életet.
Teréz: Igen, Ő jó, Ő szép, Ő sosem hazudik, és benne senki sem csalódik.
Gergely: Ő hatalmas. Ő irgalmas. Ő végtelenül gyöngéd. Mindent remél és mindenkit elvisel, mert Ő maga a Szeretet.
Teréz: Igen, és Papa mindenkiben hisz, mert nem tudja nem szeretni a gyermekeit.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„A vezető legyen a jók alázatos társa és a vétkezők bűneinek igazságos és ügybuzgó bírája: ne helyezze magát a többiek fölé a jók között, de ha a gonoszok bűne megkívánja, nyilvánítsa ki elöljárói hatalmát. Egyéni dicsőségét semmibe véve eképpen tekintse egyenlőnek magát azokkal az alattvalóival, akik jámborul élnek, és ne féljen jogosan eljárni a gonoszokkal szemben. Mert bár igaz, hogy a természet minden embert egyenlőnek teremtett - ha jól emlékszem, ezt már a Moraliában is kifejtettem -, érdemeik azonban különböznek, ezért bűneik miatt némelyek alacsonyabb-rendűek a többieknél. A bűnből fakadó különbséget az emberek között isteni ítélet szabályozza: minthogy nem tud mindenki egyformán szilárdan megállni a talpán, az egyik embert a másik irányítása alá rendeli. A vezetők ne hivatali rangjukat és hatalmukat tartsák szem előtt, hanem azt, hogy minden ember egyenlő: ne uralkodni akarjanak másokon, hanem hasznukra lenni.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 86-87.o.)


„Testvérem talán tudni akarja, milyen akadályba ütköztem hivatásom megvalósításában; ez az akadály nem volt más, mint fiatalságom: a mi elöljáró Atyánk kifejezetten elutasította, hogy huszonegy éves korom előtt fölvegyen, mondván, hogy egy tizenöt éves gyermek még nem képes megérteni, mire kötelezi el magát. Magatartása elővigyázatos volt, és nem kétlem, hogy amikor próbára tett, a jó Isten akaratát teljesítette, aki azt akarta, hogy kardéllel hódítsam meg a Kármel erődítményét; talán Jézus is megengedte az ördögnek; hogy akadályozzon egy hivatást, amely - gondolom – nem felelhetett meg ennek a szeretettől megfosztott hitvány ízlésének, ahogy őt a mi Szent Anyánk nevezte; szerencsére minden ravaszsága szégyenére vált, csak arra szolgált, hogy egy gyermek győzelmét ragyogóbbá tegye.”
(Kis Szent Teréz, Levelek paptestvéreimhez, 128.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.
        Az eddigi részeket olvashatja a http://csepeticsapata.hu/terger/index.html címen.