357. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: A szem a lélek tükre. A lélek pedig Isten tekintetének tükre, remélhetőleg…
Teréz: Igen, Gergely testvérem, de ez attól is függ, hogy a belső figyelem min csügg.
Gergely: A tanítványok Jézus szavain csüggve hallgatták őt, van ennél meglepőbb?
Teréz: Igen, amikor a meztelen holttestét élő titokként érinthették és mégse szakadt rájuk az ég!
Gergely: Teréz nővérem, bármit láthatunk a másik testéből, ha az engedélyünket szelíden kérő Isten figyelheti a tekintetünkből.
Teréz: Igen, de néha jobb nem látni a szüzesség forrását, mert a Szentháromság a testünkbe rejtette önmagát, és itt is feltétlen tiszteletet kíván.
Gergely: Egyetértek veled, szépséges Terézem, hiszen a szem böjtje az életszentségünk egyik alappillére.
Teréz: Igen, te bármit láthatsz belőlem, mert a mennyben a Lélek mindenkit tökéletesen eggyé tett.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„A házasság magasztos nagyságában helyet ad a testi élvezetnek is: ’Ezt engedményként mondom, nem parancsként’ (1Kor 7,6). Sejteti, hogy hiba az, amit engedménynek nevez, de e hiba könnyen megbocsátható, mert nem arról van szó, hogy valaki tiltott dolgot követ el, csak arról, hogy nem tart mérsékletet megengedett dologban. Jól példázza ezt az égő Szodomából menekülő Lót esete. Amikor Coárba ért, nem futott fel azonnal a hegyre. Elmenekülni az égő Szodomából annyit jelent, mint elfojtani magunkban a test tüzét. A magas hegy az önmegtartóztatás tisztasága; vagy talán még inkább elmondható, hogy a hegyen vannak azok, akik nem gyönyörkeresés, hanem gyermeknemzés céljából egyesülnek testileg. Hegyen állni annyi, mint a testi érintkezésből csak a szaporodás gyümölcsét kívánni. Hegyen állni annyi, mint a testhez testileg nem ragaszkodni. Sokan vannak, akik elhagyják a testi bűnöket, de házas életükben áthágják a kellő mértéket: Lót elhagyta Szodomát, mégsem ment azonnal a hegyre, mert elhagyta ugyan a bűnös életet, de nem emelkedett fel azonnal a házassági tisztaság magas eszményéig. A kettő között áll Coár városa, az erőtlen menekülő menedéke: amikor a házastársak nem uralkodnak érzékeiken, megmenekülnek a bűnbe-eséstől, sőt Isten irgalmából még üdvözülnek is. Mintha egy kis városkába érnének, mely megmenti őket a tűztől: a házasélet nem ékes erényekkel, de megmenti őket a kárhozattól. Ezért mondja Lót az angyalnak: ’Nézd, ott az a város, elég közel van ahhoz, hogy oda meneküljek, s elég kicsi is.’ (Ter 19,20.) Közel van a város, és egyúttal biztos menhely: a házasélet nincs elkülönítve a világtól, de nincs megfosztva az örök élet örömeitől sem. De a házastársak csak akkor védhetik meg örök életüket, mint egy kis városkában, ha szüntelenül imádkoznak egymásért. Ezért mondja az angyal Lótnak: ’Azzal is megtisztellek, hogy nem gyújtom fel a várost, amelyről beszéltél’ (Ter 19,21). Mert Isten nem ítéli el azt a házasságot, melyből folytonos imádság száll felé. Erre az imára tanít Pál, amikor ezt mondja: ’Ne tartózkodjatok egymástól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy az imádságnak éljetek’ (1Kor 7,5).”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 231-232.o.)


„A Mi Urunk a kereszten halt meg halálfélelmek között, és lám, mégis a legszebb szeretet-halál volt. Csak ezt az egyet látták, a Szent Szüzét nem. Szeretetből meghalni nem annyit jelent, mint elragadtatásban meghalni. Nyíltan megvallom, úgy tűnik nekem, hogy én ezt próbálom meg.”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 35.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.
        Az eddigi részeket olvashatja a http://csepeticsapata.hu/terger/index.html címen.