358. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Van olyan fáradság, amiből nincs kiút, és az önfegyelem erőltetése csak tovább tömjénezi a hiút.
Teréz: Igen, tehát a kiégés a hiúságból ered, mert nem ismeri be önmaga előtt a gyöngeséget.
Gergely: Ezért kicsi kis Teréz, tied az igazi remény, mert a hasztalan várakozást legyőzte benned az alázatos istengyermekség.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, a Szentlélek győzött, mert hagytam, hogy a kísértéseimbe gubancolódjon bele helyettem inkább az ördög.
Gergely: Hagyjuk a poklot a sátánra, mi pedig menjünk fel a mennyországba!
Teréz: Igen, a kiégés legyen a sátáné, a pihenés pedig Isten Fiáé!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„… a világi hatalmat nem lehet igazságosan gyakorolni, ha nem gondolunk a mennyek országára; az állam békéje az egyház békéjétől függ. (…) Azok, akik megkapták a bölcsesség ajándékát, hogy külső dolgokkal foglalkozzanak, a világi ügyeket intézik; azok, akik a lélek ajándékait kapták meg, ne ártsák magukat világi dolgokba, hogy ne a kisebb jóval kényszerüljenek törődni, hanem a nagyobb jóra ügyeljenek.”
(Nagy Szent Gergely, Ep. V, 37; Mor. XIX, 25., 42, idézi: MARKUS, A. Robert, Nagy Szent Gergely és kora, 88.o.)


(A kertben) „Az a benyomásom, hogy tartóra feszített vászon vagyok, kész, hogy kihímezzenek. De senki sem jön, hogy kihímezzen! Várok, várok! Hasztalan! … Utóvégre nem is meglepő. A kisgyermekek nem tudják, mit akarnak! Azért mondom ezt, mert a kis Jézusra gondolok. Ő feszített ki a szenvedés tartójára, hogy örömét lelje abban, hogy engem kihímezzen, és azután levegyen, hogy odafenn megmutassa szép munkáját.”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 28.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.
        Az eddigi részeket olvashatja a http://csepeticsapata.hu/terger/index.html címen.