359. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Jézus csendjének lehelete az Evangélium legszelídebb győzelme.
Teréz: Igen, mert a pokoli zajban a csend kiált a leghangosabban, és a pusztító viharban az isteni lehelet nyugtatja le a hullámokat.
Gergely: Teréz nővérem, mi a csend követei vagyunk, mert ha nem szükséges, meg se mozdulunk.
Teréz: Igen, Gergelyem, az erőtlennek látszó leheletem a legkedvesebb fegyverem, és hiszem, hogy Papa súlyos fuvallata árad belőlem. A Szentlélek.
Gergely: A Szentlélek, aki inspirál, és csodálatos terveket komponál.
Teréz: Igen, mert szívesen játszik Papa gyerkőceivel, az Ő legdrágább ékköveivel.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Kiütéses az, akit a zabolátlan test ural. Ha valaki rühös, a belső hevesség a bőrén üt ki, ami jól jelzi a bujaságot: a szívbéli kísértés tettekben folytatódik, a belső láz már a bőrt marja. Külsőleg sebzi meg a testet: ha a kéjvágyat nem nyomjuk el gondolatban, cselekedeteinket is uralni fogja. Pál is effajta bőrviszketegséget igyekezett orvosolni, mondván: ’emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket’ (1Kor 10,13). Mintha ezzel azt akarta volna mondani: emberi dolog kísértést érezni a szívben, de ördögi dolog engedni a kísértés elleni harcban és megcselekedni, amire késztet.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 64.o.)


„Mégis milyen kevesen voltak a mi Urunk barátai, amikor HALLGATOTT bírái előtt!... (Lk 23,9) milyen édes dallam a szívemnek Jézus csendje… Szegény lesz, hogy irgalmasok lehessünk vele, koldusként nyújtja felénk kezét, hogy az ítélet ragyogó napján, amikor megjelenik dicsőségében, ezeket az édes szavakat hallhassuk tőle: ’Jöjjetek Atyám áldottai, mert éhes voltam, és ennem adtatok, szomjas voltam, és innom adtatok, nem volt hol laknom, és befogadtatok, börtönben voltam és beteg, és megsegítettetek’ (Mt 25,34-36). Maga Jézus ejtette ki ezeket a szavakat, Ő kívánja, Ő koldulja szeretetünket… Mondhatni, kiszolgáltatja magát kényünknek-kedvünknek, semmit sem akar elvenni anélkül, hogy magunk ne adnánk oda, és a legapróbb dolog is értékes isteni szemében.”
(Kis Szent Teréz, A Szeretet rejtekében – Teréz levelei nővéréhez, 108-109.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.
        Az eddigi részeket olvashatja a http://csepeticsapata.hu/terger/index.html címen.