361. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, te lépten-nyomon verseket írtál, de alig tudtad elhallgatni a szenvedésed borzasztó magányát. Hát a versírás neked nem volt öngyógyítás?
Teréz: Igen, Gergely testvérem, az éhhalál és a Szentháromság egy rímben áll, mégse érzéketlen, aki ebből verset fabrikál.
Gergely: Adakoztál. Magadból. Ki veheti fel veled a harcot?
Teréz: Igen, aki éppen akkor lassít, amikor kell, és nem repül a mennybe, ha még nem jött el az ideje.
Gergely: Az arcodon az a huncut mosoly…!
Teréz: Igen, a kis Jézustól tanulom!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Másképpen kell figyelmeztetni azokat, akik a másét nem kívánják, de a magukéhoz ragaszkodnak, és azokat, akik a magukét szétosztják, de a másét eltulajdonítják. Azokat, akik a másét nem bántják, de a magukéból nem adnak, figyelmeztetni kell, hogy a föld, melyből ők is származnak, minden ember közös tulajdona, és termését mindannyiunk számára közösen hozza. Tévednek, amikor bűntelennek gondolják magukat azok az emberek, akik Isten közös adományát maguknak foglalják le. Ha nem adakoznak abból, amit kaptak, vétkesek embertársuk halálában: annyi embert ölnek meg naponta, ahányszor visszatartják az élelmet az éhhalál szélén vergődő szegényektől.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 197.o.)


„A Mi Urunk az Olajfák Hegyén élvezte a Szentháromság minden gyönyörét, és halálküzdelme mégsem volt kevésbé gyötrelmes. Titok ez, de biztosítom magát, hogy valamit megértek belőle azáltal, amit magam is kiállok.”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 37.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.
        Az eddigi részeket olvashatja a http://csepeticsapata.hu/terger/index.html címen.