362. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Én nem mindig voltam gyöngéd, mert inkább tudományosan kutattam a dolgok értelmét. Sokszor féltem kimutatni a szívem rejtett sebét.
Teréz: Igen, a gyöngédség nem pusztán nőiesség, hanem igazán lehet egy szép férfias erény. A papok Anyja ránevelheti a fiait, hogy megtanulják a gyöngédség titkait. A gyöngédség Isten Anyjának egyik legszebb tulajdonsága, amivel a Teremtő Lélek kezdettől fogva felruházta.
Gergely: Teréz nővérem, ebben a kérdésben is kettős kapocsra van szükség: egyrészt, hogy jó szívvel imádkozzon értünk egy testvér; másrészt, hogy megtanuljuk alázatosan befogadni Isten kegyelmét.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, ez velünk megtörtént, mert a legteljesebb megismerés attól kezdve lett a miénk, amióta fedetlen arccal szemléljük a Szentháromság minden színét.
Gergely: És ebben az a különös, hogy nem is kell hozzá mennyei köntös. Aki még a földön jár, az is láthatja Isten arcát.
Teréz: Igen, ha megmossák egymás lábát, és elfogadja a kisebb a nagyobb szolgálatát. Olykor pedig éppen fordítva, amikor a kisebb védelmezi a nagyobbat, mint az én népemben a gyermekek a papokat.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„A Teremtő és Gondviselő Isten mindent úgy rendezett el, hogy hiányzó erényekkel alázza meg azokat, akiket ajándékai felfuvalkodottakká tehetnének. Egyeseket felemel kegyelmével, de megalázza őket másokkal szemben, akiknek még több kegyelmet juttatott. Mindenkinek be kell látnia, hogy az alatta lévők jobbak lehetnek nála, mert valamilyen más isteni adományban részesültek. Mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy egyeseknél magasabb, másoknál alacsonyabb rendű. A dolgok úgy vannak elrendezve, hogy mindnyájan más adottsággal bírunk, de a kölcsönös szeretet arra indít bennünket, hogy adományainkat mindenkivel megosszuk. Ezért mondta Szent Pál: ’Szolgáljátok egymást kölcsönös szeretetben.’(Gal 3,13) A szeretet megszabadít a bűn igájától, mert egymás kölcsönös szerető szolgálatára rendel bennünket.”
(Nagy Szent Gergely, Mor. XXVIII, 10.,22, idézi: MARKUS, A. Robert, Nagy Szent Gergely és kora, 57.o.)


„Ó, mennyire szeretném megértetni önnel Jézus Szíve gyöngédségét, és azt, amit öntől elvár! 14-i levelének hatására édesen felujjongott a szívem; jobban, mint valaha, megértettem, lelke mennyire rokon az én lelkemmel, mivel arra hivatott, hogy a szeretet felvonóján emelkedjék Istenhez, és nem kell megmásznia a félelem meredek lépcsőjét.”
(Kis Szent Teréz, Levelek paptestvéreimhez, 77.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.
        Az eddigi részeket olvashatja a http://csepeticsapata.hu/terger/index.html címen.