39. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Egyedül Szűz Mária volt hiánytalanul az isteni alázat birtokában. Nem tudom megérteni azokat, akik nem szeretik őt, Teréz nővérem. Egyesek, sajnos, ellenséget látnak benne a gyermekeink közül, pedig Jézus anyja mindig a segítségünkre siet.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, az életünkben semmire sincs nagyobb szükségünk, mint alázatra.
Gergely: Ha valaki a gőg démonát le akarja győzni, annak meg kell tanulnia Szűz Máriával együtt örvendezni és magasztalni az Urat.
Teréz: Igen, mert Mária öröme tisztán istenanyai öröm. Ebben pedig végtelen erő van, hiszen Isten ereje az öröm. Nem véletlenül mondta Szent Pál apostol is a rómaiaknak, hogy az örömhír Isten ereje.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Némelyeket az alázatosság látszata, másokat saját gőgjük félreismerése csal meg. Az alázatosak gyakran feleslegesen félnek az emberektől, a kevélyek gyakran szabadszájúak. Azok félelemből elhallgatják a megdorgálandó bűnöket, de azt hiszik, hogy alázatból hallgatnak; ezek gőgös türelmetlenséggel nyilatkoznak, de meg vannak győződve, hogy az egyenes beszéd szól belőlük. Azokat az alázatba burkolt félelem tartja vissza, hogy megfeddjék a rosszat; ezek a nyíltság álarca mögött féktelen gőggel szidnak olyan dolgokat, melyeket nem, vagy csak szelídebben kellene megdorgálniuk.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 180.o.)


„’Ki az én fivérem, nővérem és anyám, ha csak az nem, aki akaratomat teljesíti?’ Szeplőtelen Szűz, leggyöngédebb anya, téged nem szomorítanak meg Jézus szavai, hanem örülsz annak, hogy megértette velünk: a mi lelkünk családjává lesz itt a földön… Igen, te örvendezel, hogy Ő nekünk adja életét, istensége véghetetlen kincseit!... Ennyi szeretet, ennyi alázat láttán, lehet-e, Anyám, nem szeretni téged?...”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 344. o. – Ezért szeretlek, Mária!...)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.