40. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, úgy látom, te megértettél egy titkot, amit először bölcsen őriztél, aztán bölcsen kihirdettél: Jézus lett a te legelső és egyetlen Barátod.
Teréz: Igen, de mily különös csoda, Gergely testvérem, hogy ez az egyedüli barátság nem engedte, hogy cserbenhagyjam a testvéreimet.
Gergely: Jézus barátságok által kezdte el építeni Isten országát!
Teréz: Igen, a sasok országát, ahol mi most már örökké szárnyalunk, mert Istenben megleltük a boldogságunk!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Figyelmeztetni kell tehát a hallgatagokat, hogy ne csak azzal foglalkozzanak, milyennek látszanak külsőleg, hanem azzal is, hogy milyenek belül. Gondolataik titkos elítélésétől jobban kell félniük, mint attól, hogy szavaik miatt embertársaik megróják őket. Hiszen írva van: „Figyelj, fiam, a bölcsességemre, és okosságomnak nyisd ki a füledet, ne veszítsd el megfontoltságodat és az ajkad őrizze meg a tudást” (Péld 5,1-2) Semmi sem állhatatlanabb bennünk, mint a szív, mely annyiszor hagy cserben bennünket, ahányszor ellepik a gonosz gondolatok. Ezért mondja a zsoltáros: „Szívem is cserbenhagyott” (Zsolt 39,13). Magához térve így szól: „Ezért vette szolgád a bátorságot, hogy ezzel az imával forduljon hozzád” (2Sám 7,27) Ha a gondolatot lelakatoljuk, visszatér a csapodár szív.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 168.o.)


„Jézus, Jézus, ha ilyen felséges a te Szereteted utáni vágy is, milyen lehet birtokba venni és élvezni a Szeretetet? Egy ennyire tökéletlen lélek, mint az enyém, vajon törekedhet-e arra, hogy birtokába vegye a Szeretet teljességét? … Ó Jézus, én legelső, én egyetlen Barátom, Te EGYES-EGYEDÜLI akit szeretek, mondd meg nekem, mint jelentsen ez a titok? … Miért nem tartogatod ezeket a roppant törekvéseket a nagy lelkeknek, a magasságokban keringő Sasoknak? … Én úgy nézem, hogy csak gyenge kicsi madár vagyok, amelyet csak gyenge pihe föd, nem vagyok sas, egyszerűen csak SASSZEMEM ÉS SASSZÍVEM van, mert végtelen kicsinységem dacára is oda mer tapadni tekintetem az Isteni Naphoz, a Szeretet Napjához és szívem megérzi benne a Sas minden aspirációját … A kicsi madár repülni szeretne a ragyogó Nap felé, amely elbűvöli szemét, utánozni szeretné sastestvéreit, akikről látja, hogy egészen a Szentháromság Isteni tűzhelyéig emelkednek fel …”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 233. o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.