41. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Én nem ragaszkodtam vakon a szenvedéshez, de azt is tudtam, hogy a nyugalom is lehet kísértés. Ezért sokkal szükségesebb az önmegtagadásnak az a formája, amikor önként és szabadon megnyílunk a másik ember felé, és szeretettel odafordulunk hozzá. Ebből fakad a békénk.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, az igazi békét csak Krisztus adhatja meg. Időnként Őt is úgy ölelem át, mintha az Apám lenne.
Gergely: Amit mondasz, Teréz nővérem, arra csak az képes, aki mer koldus lenni Isten előtt. Aki teljes lényével tudja, hogy nincs semmije, amit ne a mi jó Urunk adott volna neki, az a jelen szenvedésben is megtalálja az örök békét.
Teréz: Igen, aki nem szégyelli, hogy a kezéből formáljon kalapot, annak a mi örök Napunk odaadja a jelen pillanatot…!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„A békeszeretőket inteni kell, hogy vigyázzanak, nehogy a kelleténél jobban ragaszkodjanak a földi békességhez és emiatt elfelejtsenek áhítozni az örökkévaló béke után. Gyakran a nyugalom a legnagyobb kísértés a lélek számára: minél kellemesebb helyzetben vagyunk, annál kevésbé kívánjuk azt, ami hiányzik, minél inkább elbűvölnek a jelenvalók, annál kevésbé keressük az örökérvényűeket. Ezért mondja saját szájával az Igazság, midőn megkülönbözteti a mennyei békét a földi békétől, és tanítványait a jelenvalóból a jövendőbe hívja: „Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek” (Jn 14,27) azaz a múlandó békét elhagyom, és örök békét adok. Ha szívünkkel az elhagyott békéhez ragaszkodunk, sosem jutunk el ahhoz a békéhez, melyet Krisztus adott. A jelenvaló békét szeressük is, meg ne is, mert ha túlzottan szeretjük, szerető szívünk a bűn csapdájába eshet.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 204-205.o.)


„Használjuk ki szenvedésünk pillanatát!... Ne nézzünk mást, csak a jelen pillanatot!... Kincs az… A szeretet egyetlen tette által is jobban megismerjük Jézust… és az egész örökkévalóságra közelebb kerülünk Hozzá!...”
(Kis Szent Teréz, A Szeretet rejtekében – Teréz levelei nővéréhez, 39.o.)
(Kis Szent Teréz, A Szeretet rejtekében – Teréz levelei nővéréhez, 126.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.