43. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, tudod, milyen boldog voltam, amikor megértettem, hogy mások életpéldája nem nyom le, hanem fölemel, és általa a Mesterhez juthatok?
Teréz: Igen, értelek, mert te kis-nagy lélek vagy, mint én. Jól mondod, Gergely testvérem, a másik ember is olyan, mint te, hiszen akkor is éli az életét, amikor nem látod minden cselekedetét.
Gergely: És csak akkor egy a szívem vele, ha nem kavar fel a vétke. Botránkozás helyett jobb az imádság, de ez csak akkor megy, ha a szívünkben csend van és meghallgatás, nem pedig önféltő halogatás.
Teréz: Igen, az Úrnak egy szempillantás, és megtörténik az átváltozás. A világunk kitágul és olyanok leszünk, mint Mária méhe, belénk száll az Ige teljessége. Ekkor felfogom, hogy a testvérem nem az én világom szereplője, hanem mindenki az élő Isten örömkönnye.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Az, és csakis az szolgáljon másoknak életpéldául, aki meghalt a test valamennyi szenvedélyének és már teljesen a lélek életét éli, aki nem törődik a világi javakkal, nem retteg a megpróbáltatásoktól, csak a belső dolgok után sóvárog. Szándékával összhangban teste nem ellenkezik gyengeségével, és lelke makacsságával. A másét nem kívánja, a magáét szétosztja. Ösztönös jóságával gyorsan megbocsát, de engedékenysége nem hágja át az illő mértéket és nem tér le az igazság útjáról. Semmit nem tesz, amit nem szabad, mások hibáit úgy siratja, mint a magáét. Őszinte szívvel bánkódik, ha felebarátját baj éri, előrejutásának pedig úgy örül, mint a sajátjának. Minden tettével példát mutat másoknak, egyetlen cselekedete miatt sem kell szégyenkeznie, még a múltban sem. Igyekszik úgy élni, hogy felebarátai szikkadt lelkét tanításának éltető vizével öntözgesse. Imái és imádságos tapasztalata megtanította arra, hogy elnyerheti az Úrtól, amit kér: egy belső hang különösképp azt súgja neki: ’Akkor, ha szólítod, az Úr válaszol, könyörgő szavadra így felel: Nézd, itt vagyok!’ (Iz 58,9)”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 59.o.)


„már nem nyugtalanít, hogy kis lélek vagyok; ellenkezőleg, örvendek neki. Lám ezért remélem merészen, hogy „száműzetésem rövid lesz”, de ezt sem azért teszem, mintha készen állnék; érzem, hogy sohasem leszek készen, hacsak az Úr maga nem méltóztatik átalakítani engem; megteheti egy pillanat alatt; a sok kegyelem után, amellyel elhalmozott, végtelen irgalmának még ezt a kegyelmét várom.”
(Kis Szent Teréz, Levelek paptestvéreimhez, 56.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.