45. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Isten világa tele van reménnyel, Teréz nővérem. Ő az örömhír hirdetésére hívott meg minket, és milyen jó, hogy már a meghívásunkban benne rejlik: sok termést fogunk hozni!
Teréz: Igen, és a legszebb kalászok egyike a bűnösök megtérítése. Ha Urunk megengedné, akkor én Szodoma városában is megszületnék, hogy Isten szeretetét ott is megismerjék.
Gergely: Hát akkor te is a nagyon lentről kezdenéd, hogy a lentig felrepüljél…
Teréz: Igen, kis lépés egy városnak, de nagy lépés a mennyországnak! Persze, nem egyeznék bele az ő bűneikbe, de nem is tartanám magamat náluk különbnek. Gergely testvérem, bizony előfordulhatna Szodomában olyan eset is, amikor én lennék a bűnösebb, szodomita testvérem pedig az Istennek kedvesebb.
Gergely: Bármilyen bűn is csábít, de ne feledjük, hogy a tiltott gyümölcs véresebb!
Teréz: Igen, és a Megváltó vére elsőként arra hull, aki mindenkinél vétkesebb!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Amikor a gonosz nem szégyelli, hogy tettei napvilágra kerülnek, minél szabadabban viszi véghez a rosszat, annál inkább megengedettnek gondolja, márpedig amit megengedettnek vél, egészen biztos, hogy többször követi el. Ezért mondja az Írás: „Úgy dicsekszenek vétkeikkel, mint Szodoma népe. Jaj nekik, mert nem is rejtegetik gonoszságukat (Iz 3,9) Ha Szodoma eltitkolná bűnét, ez azt jelenti, hogy még fél a bűntől. Itt azonban már nyoma sincs félelemnek, mert még azt sem keresi, hogy a sötétben kövesse el a bűnt. Ezért ismét ezt mondja az Írás: „Szodoma és Gomorra kiáltása megsokasodott" (Ter 18,20) A szóval hirdetett bűn a tettekkel elkövetett bűnt, a kiáltással hirdetett bűn a minden tartózkodás nélkül elkövetett bűnt jelenti.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 252-253.o.)


„Ó, kicsinységem dacára is éppen úgy meg szeretném világosítani a lelkeket, mint a Próféták, a Doktorok, Apostoli hivatásom van … szeretném bejárni a földet, hirdetni a nevedet, elültetni a hitetlen földön a Te diadalmas Keresztedet, de ó, én Édesem, egy és egyetlen misszió nem elégítene ki engem, én egyszerre szeretném az Evangéliumot hirdetni mind az öt világrészben egészen a legeldugottabb kis szigetekig … Én nemcsak néhány évig szeretnék misszionárius lenni, hanem a világ teremtésétől az idők végezetéig … De mindenekfelett a véremet szeretném kiontani érted, utolsó cseppjéig, én édes Megváltóm …” (Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 226. o.)„Ó, kicsinységem dacára is éppen úgy meg szeretném világosítani a lelkeket, mint a Próféták, a Doktorok, Apostoli hivatásom van … szeretném bejárni a földet, hirdetni a nevedet, elültetni a hitetlen földön a Te diadalmas Keresztedet, de ó, én Édesem, egy és egyetlen misszió nem elégítene ki engem, én egyszerre szeretném az Evangéliumot hirdetni mind az öt világrészben egészen a legeldugottabb kis szigetekig … Én nemcsak néhány évig szeretnék misszionárius lenni, hanem a világ teremtésétől az idők végezetéig … De mindenekfelett a véremet szeretném kiontani érted, utolsó cseppjéig, én édes Megváltóm …”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 226. o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.