46. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Gyermekeinket elborítja az időzavar támadása. Minden percet meg akarnak fogni, de közben a haláluk óráját elveszítik. Minden pillanatot kinyüstölnek, de épp ezáltal magukból minden nyugalmat kiölnek.
Teréz: Igen, néha azt mondogatják: „Hát, délelőtt dolgoznom kellett, iskolában voltam, másokat kiszolgáltam, ezt és ezt kellett elintéznem, de délután szabad vagyok, a délután az enyém, a délutánnal azt csinálok, amit én akarok.”
Gergely: Ez téves szemlélet, Teréz nővérem, mert birtokolni akarja az időt, mondván: „Amit délelőtt elvettek tőlem, azt visszaveszem délután.”
Teréz: Igen, Gergely testvérem, ebben a gondolkodásban csúf hatalomvágy rejlik, ami a félelem melegágya: „Csak el ne vegyenek az én időmből!” – kiáltja az ostoba kőszív. Valójában az idő nem birtokolható. Sokkal jobb lenne, ha azt mondanák a gyermekeink: „Az egész napom Istené! Övé minden időm! És övé az idő, mert Ő a Teremtő!”
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Az elöljárók mutatkozzanak mindig olyannak, hogy alattvalóik ne szégyelljék felfedni előttük rejtett hibáikat. Amikor e kisdedeket elborítják a kísértések hullámai, úgy meneküljenek megértő lelkipásztorukhoz, mint anyjuk ölébe. Amikor úgy érzik, bemocskolja őket a kísértő bűn, a lelkipásztor vigasztaló buzdítása és imádságos könnyei tisztítsák meg őket. Ezért tart a Templom előtt tizenkét tulok egy bronzmedencét, melyben a belépők megmossák kezüket. Az ökrök első fele jól látszik, hátsójuk rejtve marad. Kit jelképez a tizenkét tulok, ha nem a papi rendet? Pál magyarázata szerint ezt mondja a Törvény: ’Ne kösd be száját a nyomtató ökörnek’ (1Kor 9,9; MTörv 25,4) Látjuk a lelkipásztorok cselekedeteit, de nem tudjuk, mi vár rájuk később, a szigorú Bíró előtt, a titokzatos viszontelszámolásnál. Amikor a lelkipásztorok leereszkedő türelemmel tisztítgatják felebarátaik bevallott bűneit, mintegy medencét tartanak a templom ajtaja előtt, hogy aki belépni iparkodik az Örökkévalóság kapuján, tárja fel kísértéseit a pap előtt és így mossák gondolatait és tetteit a tulkok által tartott medencében.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 84-85.o.)


„’Azt mondták, hogy Szt. Szaniszlóról nevezett nővér angyalnak nevezte őt azokért a mosolyokért és simogatásért, amelyben a legkisebb szolgálatért is részesítette.…’ Így fogtam meg a jó Istent is, és ezért fogad majd olyan jól halálom óráján.”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 120.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.