48. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: A Szentháromság szereti a rendet, ezért azt kívánja, hogy mi is szeressük a rendet.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, és a rend azzal kezdődik, hogy igazat mondunk. De jaj azoknak, akik mások kárára az igazságból akarnak hasznot húzni maguknak!
Gergely: Teréz nővérem, ezt hogy érted pontosan? Elmondod?
Teréz: Igen, arra gondolok, hogy az igazsággal nem szabad porba aláznunk a testvéreinket, hogy a győzelem csalóka dicsfényében pompázhassunk. Az igazság szava az Igéből fakad. Ha rá vágok vele másra, akkor az én szívemet is széjjelvágja.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Inteni kell az őszintéket, hogy amint a hazugságot mindig haszonnal mellőzik, úgy az igazságot is mindig haszonnal nyilvánítsák ki. Figyelmeztetni kell őket, hogy az őszinteséget előrelátással párosítsák, s úgy birtokolják a biztonságot adó őszinteséget, hogy a körültekintő bölcsességet se veszítsék el. Ezért mondja a pogány nemzetek tanítója: „Szeretném, ha a jóban járatosak lennétek, a rosszban ellenben járatlanok.” (Róm 16,19) Az Igazság így inti választottait: „Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok” (Mt 10,16) A választottak szívének galambegyszerűségét kígyóravaszsággal kell párosítani, a kígyóravaszságot pedig galambőszinteséggel mérsékelni, hogy az okosság ne vezesse félre őket, és az egyszerűség ne vonja el őket az értelem művelésétől.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 152. o.)


„Olyan jóságossá tesz bennünket, ha bánatunk van. Arra késztet, hogy rendszeretők és szeretetteljesek legyünk.”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 43.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.