50. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, te a küldetésednek azt tartottad, hogy a pápa szándékáért imádkozzál. Számodra ki a pápa?
Teréz: Igen, szeretem, nagyon szeretem Isten népének legfőbb tanítómesterét, mert ő az, aki mindenkinél jobban szereti a mestereknek Mesterét. A pápának az egész Egyház előtt kell járnia abban, ahogyan szereti Mesterünket.
Gergely: Én vakon bíztam abban, hogy az Egyház nélkül vak lennék, mert csak önmagam körül forognék. Úgy van szükségünk az Egyházra, mint a vaknak a világosságra.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, előbb kell a közösségért élni, mint a közösségtől javakat remélni. Isten is mindig mindent nekünk ad, tehát soha semmije se marad, és éppen így Ő a leggazdagabb! Én valóban átéltem, hogy Isten soha semmit se tagadott meg tőlem!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Vannak tehát olyanok, mint mondottuk, akik jeles adományokban gazdagok, hevíti őket a szemlélődő élet iránti vágy, azonban vonakodnak felebarátaik hasznára lenni tanításukkal, inkább a nyugalmat kedvelik és a gondolkodás magányát keresik. Ha szigorúan ítéljük meg őket, éppen olyan bűnösök, amennyit használni tudtak volna, ha nyilvános szereplést vállalnak a világban. Milyen jogon helyezi a saját érdekét a közösség haszna elé az, aki tündökölhetne felebarátai javát szolgálva, amikor a mindenható Atya egyszülött Fia, csakhogy sokaknak hasznára lehessen, leszállt az Atya kebeléről és megjelent köztünk?”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 50. o.)


„Én az Egyház leánya akarok lenni, mint Szent Terézia anyánk is volt, és imádkozni akarok Szentatyánknak, a Pápának a szándékaira, tudva, hogy az ő szándékai felölelik a mindenséget. Ez az életem főcélja. (…) nagyon érzem, hogy a jó Isten sokkal jobb annál, semminthogy megossza a dolgokat, Ő oly gazdag, hogy méregetés nélkül adja mindazt, amit kérnek tőle …”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 304-305. o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.