52. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, mit tegyünk azokkal, akik önző szenvedélyeik rabságában fulladoznak?
Teréz: Igen, nagyon helyesen jelezted a szenvedély minőségét, mert a bölcsesség nélküli érzelem mosolyra fakasztja lelkünk ellenségét. A sátán kineveti azokat, akik az érzelmeik előtt ostobán meghajolnak, közben pedig büszkeségük miatt nem mernek meghalni önmaguknak.
Gergely: Én hiszem, Teréz nővérem, hogy az Úr irgalmát legszebben az énekelheti, aki a keresztény okosságot sem mellőzi. Ez az oly fontos erény megvédi azokat, akik szégyen nélkül követik az okosabbat, mert az isteni tudás az alázatos emberre mindig leszáll.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, gyermekeink mellett legyél te a szelíd figyelem, én pedig a szenvedélyes türelem!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Figyelmeztetni kell azokat, akik futó szenvedélyből vétkeznek, hogy ne foglalatoskodjanak túlságosan a földi dolgokkal, mert ha a mulandókra szegezik figyelmüket, nem veszik észre, hogy bűn veri át szívüket. Ezért mondja Salamon az álmában megvert ember hangján: „Ütöttek, de nem fájt, vertek, de semmit sem éreztem! Mikor ébredek föl? Újra kérek a borból!” (Péld 23,35) Az álomba merült lelket, mely nem törődik saját érdekeivel, ütik, mégsem fáj neki: mert, ahogy nem látja a bűn közelgő veszélyét, úgy azt sem fogja fel, miféle bűnt követett el. Verik és semmit sem érez, mert a bűnök csábereje sodorja magával, mégsem ébred fel, hogy megvédje magát. Pedig szeretne felébredni, hogy újból bort igyon: álmában magára vigyázni ugyan nem tud, a világi dolgok számára mégis igyekszik éber maradni, hogy szünet nélkül üríthesse az élvezetek serlegét. Amikor ébren kellene lennie, alszik; amikor alhatna, ébren van.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 255-256.o.)


„Jézus azóta megérttette velem, hogy csak úgy leszek kedves előtte, ha egyszerűen engedelmeskedem; egyébként is, csak azt kezdem meg, amit majd folytatnom kell egy örökkévalóságon át, – énekemet ’az Úr irgalmáról!!!’...”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 21. o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.