55. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, sok gyermekünk nem szűnő kíváncsisággal kutatja a csillagokat, de időnként az orruk előtt levő valóságban felbuknak.
Teréz: Igen, így van. Pedig sokkal gazdagabb a realitás, mint az álmodozás. Még ha néha olyan csupasz is a realitás, mint jó Urunk drága teste a kereszten, nekem sokkal kedvesebb, mint a csillagszórós, röpkeéltű élvezet. Csak a realitásból fakadhat a föltámadás. Csak a realitás ad nekünk lehetőséget az új életre.
Gergely: Amekkora a távolság az ég és a föld között, olyan nagy a különbség az alázat és a gőg között. Az alázat a sötétben is növeli a szív ragyogását, a gőg mindig ostobán követeli a világos logikát.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, ez az egész kérdés nem más, mint a mágia és a bizalom közti csatározás. Látszólag rendkívül hasonlóak, mert mindkettő akarhat jót.
Gergely: Sőt, néha a mágia mögött még nagyobb a jószándék, mint a bizalom mögött.
Teréz: Igen, de a mágiában azt akarja az ember, hogy előbb a Teremtő adja át magát a teremtmény szolgálatára. A kérdés az, hogy mit akarunk elsődlegesen.
Gergely: Én szeretném leszakítani az eget, hogy Isten azt tegye, amit akarok, vagy megengedem, hogy ha Ő úgy kívánja, magától alászálljon?
Teréz: Igen, a mágia olyan, mint amikor a szerenádot adó férfi le akarja rángatni a nőt az erkélyről. A bizalom viszont olyan, mint amikor a férfi szerenádot adott szíve teljes odaszánásával, és aztán vár, hogy bebocsátást nyerjen.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Hallják az alázatosak: „Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig” (Fil 2,8) Hallják a kevélyek, mit mondanak vezérükről: „A büszke állatoknak ő a királyuk” (Jób 41,26) Bukásunk oka a Sátán gőgje, megváltásunk megcáfolhatatlan eszköze Isten alázata. Ellenségünk, aki a többi teremtett lénnyel együtt teremtetett, minden teremtmény fölé akarta helyezni magát; mindenek felett álló Megváltónk a legkisebb lett mindenek között.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 179.o.)


„Jól tudjuk, hogy a Szent Szűz az Ég és a föld királynője, de inkább anya, mint királynő. És kiváltságai ellenére sem kellett azt mondani, hogy úgy elhomályosítja a szentek dicsőségét, mint ahogy a Nap felkeltekor elűzi a csillagokat. Istenem, milyen furcsa! Olyan anya, aki elhomályosítja gyermekei dicsőségét! Én éppen az ellenkezőjét gondolom. Hiszem, hogy ő nagyon is növeli majd a választottak ragyogását.”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 147.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.