61. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: A kevély embernek egy dicséret sok, száz dicséret pedig kevés. De aki Isten irgalmas tekintetét keresi, az saját megtört szívében rögtön megleli. És aki ott bátran elrejtőzik, azt a hiúság nem tudja megfertőzni.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, a szerény visszahúzódás nem gyáva megfutamodás, mert aki elismeri, hogy bűnei fölött nincs hatalma, annak életében cselekedni kezd Papánk alázata.
Gergely: Teréz nővérem, te hogyan találtad meg azt, amit neked rejtettek el?
Teréz: Igen, én csak megálltam és vártam. Ez elég is volt arra, hogy meglepjen engem Isten barátja: a csend. Aki mer csendben lenni, az a nagy fecsegőt könnyedén leleplezi. Amikor mindenki butaságot harsog, akkor úgy tűnik, hogy senki sem bolond. De ha valaki köztük hirtelen elhallgat, akkor a csöndjével kiáltja a leghangosabbat.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Hallják az alázatosak: „Tekintetem azokon pihen, akik alázatosak és megtört szívűek, és akik remegve félik a szavam.” (Iz 66,2) Hallják a kevélyek: „Milyen fennhéjázó a por és a hamu” (Sir 10,9) Hallják az alázatosak: „Fölséges az Úr, irgalommal tekint a gyöngére” (Zsolt 137,6) Hallják a kevélyek: „A kevélyt messziről felismeri.” (Zsolt 137,6)”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 188.o.)


„Jézus rejtett kincs (Mt 13,44), felbecsülhetetlen érték, amelyet kevesen találhatnak meg, hiszen rejtett, a világ pedig azt szereti, ami csillog. Ó, ha Jézus minden léleknek meg akart volna mutatkozni kimondhatatlan ajándékaival, bizonyára senki sem vetette volna meg, de Ő nem akarja, hogy ajándékaiért szeressük, Ő maga a jutalmunk (Ter 15,1). Ahhoz, hogy a rejtettet megtaláljuk, magunknak is el kell rejtőznünk. Életünknek tehát titoknak kell lennie, Jézushoz kell hasonlítanunk, aki elrejtette arcát…”
(Kis Szent Teréz, A Szeretet rejtekében – Teréz levelei nővéréhez, 109-110.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.