65. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, hogyan lehet még erősebben szeretni?
Teréz: Igen, ez a kérdés egyben azt is jelenti, hogy hogyan lehet szenvedélyesebben az igét hirdetni, igaz?
Gergely: Telitalálat!
Teréz: Igen, ez egy nagyon jó kérdés! Aki ezt őszintén újra és újra kérdezi, az lehet, hogy egyre jobban fog szeretni. Csak nem szabad elfelejteni kérdezni, Gergely testvérem, mert aki mer kérdezni, az megváltoztatja a világot!
Gergely: Te egyetértesz azzal, hogy azzá válunk, akiről a legnagyobb szeretettel tudunk beszélni?
Teréz: Igen, de a szívem mégis azt súgja, hogy ehhez az én erőm kevés. Szükségem van valakire, aki a segítségemre siet. Én inkább Őt hívom, és nem a saját szeretetemet magasztalom. Hiába erőlködnék, nem tudnék jobban szeretni, ehhez a Lélektől kell megrészegülni. Jöjj, szelíden szerető szerelmes Szentlélek Isten!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Hallják meg Salamon ígéretét: az igehirdetés tehetsége gyarapodik abban, aki nem tétlenkedik és felhasználja kapott tehetségét: „Aki máson segít, maga is meghízik, maga is jóllakik, aki mást jóltart.” (Péld 11,25) Aki kívül áldást oszt Isten igéjének hirdetésével, belül gyarapszik: amikor a tanítás borával megrészegíti hallgatóinak szívét, a sokszoros áldás italától maga is megittasul. Hallják meg: Dávid azt ajánlja fel áldozatul Istennek, hogy az igehirdetés kegyelmét, melyet az Úrtól kapott, nem rejtette véka alá: „Nem rejtettem el szívembe igaz tetteidet, magasztaltam hűségedet és segítségedet” (Zsolt 39,10-11). Hallják meg, mit mond a vőlegény jegyesének: „Te, aki a kertekben laksz, a barátaim lesik szavaidat, hallasd hangodat!” (Én 8,13) Az erények zöldellő veteményét ápoló egyház lakik a kertekben. Az, hogy barátai lesik szavait, annyit tesz, hogy a választottak igehirdetést akarnak hallani ajkairól, s a vőlegény is hallani kívánja szavát, mert választottainak lelkében vágyakozik igéi után.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 219.o.)


„Milyen boldog vagyok most, hogy szerzetesi életem kezdete óta valamit mindig megvontam magamtól! Máris élvezem a bátran harcolóknak odaígért jutalmat. Nem érzem többé szükségét annak, hogy visszautasítsam a szív minden vigaszát, mert megerősítette a lelkemet Az, akit mint egyetlent akartam szeretni. Boldogan látom, hogy az őt szerető szív megnő s hogy így hasonlíthatatlanul több szeretetet tud adni azoknak, akik kedvesek neki, mintha valami önző és gyümölcstelen szeretetben magába zárkózna.”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 282. o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.