69. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Van olyan gyermekünk, akinek a szellemi horizontja olyan tág, hogy szabadon röpködhet rajta majdnem minden madár.
Teréz: Igen, de ha egyet nem tud közülük teljes figyelemmel csodálni, akkor előbb-utóbb mindegyik szomorúan el fog szállni.
Gergely: Tehát Isten végtelen sok ajándékából éppen azzal kell játszani, amelyiket most adja a kezünkbe. Meg kell engednünk neki, hogy szép sorban vezessen minket körbe-körbe az Ő csodás házában.
Teréz: Igen, mert ha mások játékáért irigyen lihegünk, akkor viszketni fog nekünk a saját édes keresztünk.
Gergely: Erről jut eszembe, Teréz nővérem, földanyánk háta hordozott huncutabb szentet nálad?
Teréz: Igen, Gergely testvérem, mert aki beszélgetésünket merészen hallgatja és még merészebben tovább gombolyítja, annak dupla huncutságom lesz a kiváltsága!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Jól mondják tehát, hogy a szív egészsége élteti a testet, mert ha szívünkben ártatlanok maradunk, még ha külsőleg gyarlóknak is látszunk, valójában megerősödünk. És az is igaz, hogy a csontokat megrohasztja az irigység, mert az irigység Isten szemében semmissé teszi azt is, ami az emberek előtt hatalmasnak látszik. A csontok rothadása azt jelenti, hogy az erős tettek elenyésznek.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 151.o.)


„Meg kellett mindig találnom a módját, hogy megérintsek mindent, így a Jeruzsálemi Szent Kereszt Templomában is, (Rómában), ahol az igazi Kereszt több darabját tisztelhettük, két tövissel és az egyik szent szöggel együtt, mely egy remek, aranyból való, ötvözött, de üveg nélküli ereklyetartóba volt bezárva; itt is módot találtam arra, hogy az értékes ereklyének hódolva, kis ujjamat becsúsztassam az ereklyetartó egyik hézagán és meg tudtam érinteni a szöget, amelyet Jézus vére öntözött … Igazán túl merész voltam! Szerencsére, a jó Isten, aki a szívek mélyére lát, tudja, hogy tiszta volt a szándékom, és hogy a világ kincséért sem akarnék visszatetszeni neki, úgy teszek vele szemben, mint a gyermek, aki azt hiszi, hogy minden szabad neki, és a sajátjának tekinti Atyja kincseit.”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 168.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.