71. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, szerinted az ördög kinek az életében viheti végbe a legnagyobb rombolást?
Teréz: Igen, ősi ellenségünk forró kívánsága az engedetlenségünk látványa. Aki Istennek és az Ő Egyházának engedetlen, az a sátánnak magában jó nagy teret enged.
Gergely: De azt a büdös dögöt soha nem látott méreg önti el, ha az ő kérésére valaki engedetlenséggel felel.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, ez a nagy különbség az ördög és Papa között. Aki Papa szavára engedetlen, azt Ő még több irgalommal tölti el. Persze, ez az irgalom szinte mindig keresztalakú… hiszen a mi Urunk is a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Azokkal, akik még hozzá sem kezdtek a jó műveléséhez, először nem az üdvös dolgokat kell megszerettetnünk és felépítenünk, hanem ki kell belőlük irtanunk azt a rosszat, ami leköti őket. Nem fognak ugyanis belekezdeni olyan tevékenységbe, amiről hallottak ugyan, de nem próbálták ki, ha előtte nem értik meg, mennyire ártalmas az a tevékenység, amiről van tapasztalatuk. Aki nem tudja, hogy elesett, nem óhajt felállni; akinek nem fáj a sebe, nem gondoskodik orvosságról. Először tehát be kell nekik bizo-nyítani, milyen silány dolog az, amit annyira szeretnek, és csak utána kell tudtukra adni, micsoda jót mulasztanak el. Először lássák be, hogy fel kell hagyniuk azzal, amit szeretnek, és aztán nehézség nélkül felismerik, hogy azt kell szeretniük, amit most kerülnek. Könnyebben elfogadják ugyanis, amit eddig nem ismertek, ha az előttük ismert dolgot megvitatjuk velük, kimutatva jó és rossz oldalait. Akkor fogják teljes szívből keresni a valódi jót, ha elvitathatatlanul belátják, hogy eddig csak hamis javakat birtokoltak. Meg kell tanítani nekik, hogy a jelen élet örömei hamar elveszítik édességüket, a keserűség azonban ítéletnapig megmarad: akaratuk ellenére elveszik tőlük, ami tetszik nekik; és akaratuk ellenére megkapják büntetésül, ami fáj nekik. Üdvös félelmet kell ébreszteni bennük az ártalmas dolgok iránt, melyeket élveznek, hogy rádöbbenve, milyen feneketlen szakadék szélén állnak, meghátráljanak: elijedjenek attól, amit eddig szerettek, és megszeressék, amit eddig lenéztek.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 262-263o.)


„Kell félnem az ördögtől? Azt hiszem, hogy nem, mert mindent engedelmességből teszek.”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 125.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.