73. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: A kevély ember fenékig kiissza a világot, az alázatos pedig határtalanul megcsodálja a pici virágot. Így szállunk mi itt a mennyben virágról virágra.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, olyan aranyos az, amikor a gyermekeink szülőföldjüktől távol összetalálkoznak, és csodálkozva felsóhajtanak: „Milyen kicsi a világ!”
Gergely: Én jobban szeretem azt mondani: „Vagy inkább mi vagyunk nagyok…”
Teréz: Igen, az igazi nagyság a rugalmasságban rejlik. Azt lehet nyújtani, aki nem fél túlnyúlni a határain.
Gergely: Teréz nővérem, amikor a mennyből szemléltük a te földi harcodat, akkor azt láttuk, hogy nagyon rugalmas a szíved. Olyan voltál, mint egy sebes patak, amelyik nagy lendülettel száguld le a hegyről. Amikor azonban leér a völgybe, le kell lassulnia. Észreveszi a sok hordalékot, amit magával hozott. És megvan a veszélye, hogy szétfolyik a síkságon. Gátak kellenek neki, hogy folyó lehessen belőle, hogy városokat táplálhasson, és hogy erőműveket lehessen ráépíteni.
Teréz: Igen, így volt. Az alázat akkor jó, amikor kijön belőle legalább 1000 volt… Volt elbukásom és volt felemelkedésem, volt viharom és volt szelídségem, volt hitem és van öröklétem!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„A kevélyeket figyelmeztetni kell, hogy szabjanak határt szabadosságuknak, az alázatosakat pedig hogy ne féljenek túlzottan az emberektől, máskülönben azok nem az igazságot védik, hanem kevélységüket gyakorolják, ezek pedig túlságosan alkalmazkodva az emberekhez, kénytelenek vétkeiket is tisztelni.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 180.o.)


„Arról azonban talán nem tud, hogy Jézus mennyire szereti, olyan szeretettel, amely MINDENT kér tőle. Semmi sem lehetetlen előtte, nem akar határt szabni lilioma SZENTSÉGÉNEK, Az Ő határa a határtalanság! …Miért is szabna határt? Nagyobbak vagyunk az egész világnál, s egy napon mi magunk is isteni lét birtokosai leszünk…”
(Kis Szent Teréz, A Szeretet rejtekében – Teréz levelei nővéréhez, 28.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.