74. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, nem túl nagy dicsőség neked, hogy te lehetsz a legkisebb?
Teréz: Igen, most megfogtál, Gergely testvérem. Mattot kaptam. De ha vehetek egy revansot, akkor inkább a tanításodra hagyatkozok.
Gergely: Rendben. Akkor halld: azt mondja az Írás, hogy Isten nem hagy erőn felül megkísérteni minket. Akkor van a gond, ha ezt az erőt emberi erőként értelmezzük. Tehát sokkal inkább a megváltottságunkat kell látni ebben az erőben, akkor valóban nem győznek le a kísértések.
Teréz: Igen. Akkor beleépítem szavaidat az igébe: Isten nem hagyja, hogy a megváltott ember nagyobb bűnbe essen, mint amit Ő már értünk elviselt.
Gergely: Egy, egy…
Teréz: Igen, Isten is mindig ikszre játszik!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Akik magukba rejtik Isten igéjét, hallják meg az ellenük szóló rettenetes isteni ítéletet, hogy a félelem kiűzze szívükből a félelmet. Hallják meg, hogy aki nem akarta kiengedni kezéből a rábízott talentumot, büntetésből elvesztette. (Mt 25, 24) Hallják meg: Pál tudta, hogy nem szárad rajta embertársai vére, mert sosem mulasztotta el megdorgálni őket vétkeikért: „Ezért most ünnepélyesen kijelentem: nem szárad rajtam senkinek a vére. Mert nem riadtam vissza semmitől, hogy az Isten akaratát teljes egészében fel ne tárjam előttetek” (ApCsel 20,26). Hallják meg, miként inti Jánost az angyal: „Aki hallja, hívjon: jöjj el” (Jel 22,17). Aki belső hangot hall, kiáltásával hívja oda a többieket, ahová maga is eljut elhivatottságában; nehogy még ha hivatott is, zárva találja az ajtót, mert senkit nem hozott magával. Hallják meg, milyen töredelmesen bánja meg Izajás, hogy nem hirdette Isten igéjét, bár a mennyei fény megvilágosította: „Jaj nekem, mert hallgattam” (Iz 6,5).”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 218-219.o.)


„Ó, ha minden gyenge és tökéletlen lélek megérezné azt, amit a lelkek legkisebbike, az Ön kis Terézének a lelke érez, egyikük sem esnék kétségbe afelől, hogy feljuthat-e a szeretet hegycsúcsára, mivel Jézus nem kér nagy tetteket, csak ráhagyatkozást és hálát.”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 219. o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.