77. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Ellenségünk stratégiája kétoldalú: vagy a hízelgés pici porszemeivel vagy a fenyegetés súlyos sárgolyóival támadja a szemünket. Mindkettővel az a célja, hogy megvakuljunk, aztán már nyugodtan beterelhet minket a saját karámjába.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, azonban az is igaz, hogy a célba dobó technikája egy valamit mindig kihagy a számításból. Azt nem tudja eltalálni, aki kisebb lesz, mint egy porszem, mert őt betölti a mindennél hatalmasabb Isten.
Gergely: Teréz nővérem, a sátán örök vesztes. Ezért csak két dolgot szeretek jobban a sátán kigúnyolásánál: az emberek irgalmas megsegítését és az Isten lelkes megdicsőítését.
Teréz: Igen, én is így vagyok ezzel. És tudod, mért van padlófűtés itt nálunk a mennyben?
Gergely: Halljuk! Hadd nevessünk az ellenségen!
Teréz: Igen, az ördögök mérgükben forrnak a mennyei padló alatt a pokolban, mert Jézus minden embert kiszabadított a karmaikból!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Inteni kell azokat, akik gyakran követnek el apró vétkeket, hogy vegyék fontolóra: holmi csekélységben néha nagyobb bűn rejlik, mint a súlyos hibában. Ha súlyosan vétkezem, hamarabb észreveszem, hogy mit követtem el, és így hamarabb jóváteszem; de ha csak kis dolgokban vétkezem, semmiségnek tekintem az egészet, és minél nagyobb biztonságban érzem magam, annál veszélyesebb módon bennragadok. Úgy szokott lenni, hogy aki hozzászokott a kisebb hibákhoz, nem irtózik a súlyosabb bűntől, s apró hibái következtében végül nyilvánosan is gonosszá válik: annál kevésbé retteg a nagy bűnöktől, minél inkább hozzászokott, hogy a kisebbekben félelem nélkül vétkezzen.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 259-260.o.)


„Sohasem tettem úgy, mint Pilátus, aki nem akarta meghallgatni az igazságot. Mindig azt mondtam a jó Istennek: Ó Istenem, meg akarlak hallgatni. Kérlek, válaszolj, amikor alázattal kérdem Tőled: Mi az igazság? Add, hogy úgy lássam a dolgokat, amint vannak, hogy semmi se hintsen port a szemembe.”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 61.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.