79. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, tudod, mért békül ki nehezen a tudomány és a vallás, az értelem és a hit? Akarod hallani?
Teréz: Igen, taníts engem és gyermekeinket, de csak szeretettel!
Gergely: Kedvesem, te már jól tudod, hogy nem tudlak nem szeretni téged és gyermekeinket. Szóval, egyszerűen emberi lesz a válaszom. A ringben a bokszolók arra számítanak, hogy a másik ütni fog, ezért ökölbe szorítva felemelik a kezüket. De ha az egyik eleve kesztyű nélkül, leengedett kézzel lépne a ringbe, akkor a másik nem ellenfelet látna benne. Vagyis az értelemnek tudatosan ismernie kell a saját előfeltételét, a hitnek pedig nem szabad erőszakkal hirdetnie az ő Istenét. A becsületes értelem nem lépi át a határait, az alázatos hit pedig senkit nem rángat túl a határain. Az egyik feladata az embert tartani, a másiké pedig szüntelenül többre hívni.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, egy jól kimondott szép szó igazán elég arra, hogy a másikban egy világ megváltozzon, a hangos előítélet csendben elhalkuljon. Ez az erőszakmentes kommunikáció.
Gergely: A hit és az értelem kölcsönösen veszít, ha egymásra támad, de egymást erősíti, ha a szó nem fal, hanem ablak.
Teréz: Igen, mert a másik mindig megérzi, ha fel akarom falni, de ha ablakká tágult szívemet kínálom étekül, akkor már nem megyünk el egymás mellett értelmetlenül és hitetlenül.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„A lelki hadviseléshez nem világi műveltséggel, hanem isteni ismeretekkel kell felfegyverkeznünk. Izrael egész földjén nincs kovács, mert a hívek nem a világi műveltség fegyvereivel harcolnak a gonosz szellemek ellen… A világi könyvekből merített tudomány önmagában nem elegendő a szentek által vívott szellemi küzdelemhez, de ha a Szentírással együtt alkalmazzuk őket, segíthetnek abban, hogy kibogozzuk annak mélyebb értelmét. A szabad művészeteket a Szentírás jobb megértése végett kell tanulmányoznunk. A gonosz szellemek kiirtják a szívekből a tudásvágyat, hogy se világi, se szellemi ismeretekre ne tegyünk szert. A szent szöveg ezt így fejezi ki: ’a filiszteusok megakadályozzák, hogy a héberek kardot meg lándzsát csináljanak maguknak.’ (1Sám 13,19) A démonok ugyanis tudják, hogy a világi tudományok segítenek a szellemi ismeretek elsajátításában… Isten azért adta a világi műveltséget, hogy ez legyen az első lépcsőfok, amikor felfelé emelkedünk az isteni írások értelmének magasságába.”
(Nagy Szent Gergely, I Reg. V, 84. idézi: MARKUS, A. Robert, Nagy Szent Gergely és kora, 68-69.o.)


„Amikor nem értenek meg és kedvezőtlenül ítélnek meg bennünket, mire jó védekezni, magyarázkodni? Hadd mondják ki az ítéletet, ne mondjunk semmit. Oly jól esik semmit sem mondani, hagyni, hogy megítéljenek, nem számít, hogyan!”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 7.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.