80. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Aki mindenben a hasznot lesi, az a legfőbb hasznot biztosan elveszíti. Például amikor a gyermekeink böjtölnek, akkor meg kellene fontolniuk, hogy amiről lemondanak, azt nem lehet, hogy máshol visszalopják? Csak a szeretettel végbevitt cselekedet teljes, mert ekkor már nem hiányzik senkinek a számolgatás. A szeretet Mestere sem számolgatta, hogy mennyit böjtöljön. Az ő negyven napja szám is, de sokkal inkább egy irány: csak a teljesség ad megnyugvást.
Teréz: Igen, a legfőbb haszon a cél nélküli, önmagáért való szeretet, ami olyan, mint a Nap. Én nem hiszem, hogy a Napnak lenne más célja, minthogy önmaga legyen, és közben évmilliárdok alatt fénysugaranként belülről egészen elégjen.
Gergely: Igazad van, Teréz nővérem, de itt egy picit hadd egészítselek ki, hiszen minden hasonlatban egyszerre kell látni az egységet és a különbséget. Aki vizet és tüzet képes együtt kézbe venni, azt semmilyen hatalom meg nem rendítheti.
Teréz: Igen, és mi a különbség a Nap és a szeretet között?
Gergely: Az, hogy a Nap előírt pályáján akkor is körbefut, ha te a házikódba szomorúan bebújsz. A szeretet Napja pedig az ablakodban addig vár, amíg a te szép szemed ki nem kukucskál.
Teréz: Igen, mennyire szeretlek, Gergely testvérem!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„A böjtölőket ezzel szemben szüntelen éberségre kell inteni, nehogy elkerülve a falánkság bűnét, erényükből még nagyobb bűnök szülessenek. Míg testüket sanyargatják, lelkük türelmetlenül háborog; nem érdem, ha legyőzik testüket, de lelkükben harag uralkodik. Néha elnyomva haragját, a böjtölő különös gyönyört érez, mely megsemmisíti győzelmét és mértékletessége érdemét, mert ettől kezdve kevésbé óvakodik a lelki bűnöktől. Helyesen mondja a próféta: „Lám, még a böjtöléstek napján is csak a hasznot keresitek” Kicsit odébb pedig: „Veszekedés és perlekedés között böjtöltök és ököllel ütitek a szegényt.” (Iz 58,3-4) A gyönyör az öröm, az ököl a harag társa. Hiába törjük meg önmegtartóztatással a testet, ha a rendetlen indulatoknak alávetett lélek bűnökben fetreng.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 187-188.o.)


„Ön azt mondja, hogy nagyon gyakran imádkozik nővéréért is; mivel ilyen szíves, nagyon boldog lennék, ha vállalná, hogy mindennap ezt az imát végezné érette, amely minden vágyát magába zárja: „Irgalmas Atya, a mi édes Jézusunk, Szűz Mária és a szentek nevében kérem, gyullaszd lángra nővéremet Szereteted Lelkével, és add meg neki a kegyelmet, hogy nagyon megszerettessen!”
(Kis Szent Teréz, Levelek paptestvéreimhez, 46.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.