85. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, a sötétben csak az lát, aki félelem nélkül becsukja a szemét. A Szentírást is csak az érti, aki a benne levő igazságtól önmagát nem félti. Értelmezzük most együtt a Szodomából menekülők sorsát!
Teréz: Igen, minden ember választhat, Gergely testvérem, hogy Lóttal a jelenben lép és előre néz, vagy Lót feleségével tart, és beleszédül a képzelt múltjába. Az Igazság felénk fordul, ha rá nézünk, de elfordítja az arcát előlünk, ha semmibe vesszük. Ez a lényeg szerinti fordítás mindig rajtunk áll.
Gergely: Ha valakit legyőz a jövőbe száműzött múlt utáni sóvárgás, akkor abból lesz a két lábon járó sóbálvány. Lót felesége nem engedte el a múltját, ezért felperzselte a holnapját.
Teréz: Igen, a múltján felejtette a szemét. Ezért értelmetlenné tette a jövőjét. Bármit is gondolunk a múltról vagy a jövőről, ez az elképzelésünk mindig élettelen sóbálvány marad az élő valósághoz képest.
Gergely: Lót a jelen mestere, mert ismeri a most hatalmát. Megszűnik ott a félelem, ahol teret kap a jelen. Ismerek egy jó kérdést, ami kettészel minden tévedést. Így hangzik: Mi van most?
Teréz: Igen, ezért mondom én is mindig a gyermekeinknek, hogy most jól füleljenek!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Szembajos az, aki értelmével meg tudná ismerni az igazságot, testi cselekedetei azonban elhomályosítják tisztánlátását. A csipás szem pupillája ugyan egészséges, de a szemfolyástól megduzzad a beteg szemhéj, és mivel a könnyező szemet állandóan dörzsölik, a szem fénye is meggyöngül. Ilyenek azok az emberek, akik értelmét eltompítja a testiség: természetes eszükkel világosan láthatnák a jót, de romlott cselekedeteik elhomályosítják értelmüket.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 63.o.)


„Csak az égben fogjuk meglátni az igazságot minden dologra vonatkozólag. A földön ez lehetetlen. Így, még ami a Szentírást illeti is, nemde szomorú látni a különböző fordításokat? Ha pap lettem volna, megtanultam volna héberül és görögül, nem elégedtem volna meg a latinnal. Így megismertem volna a Szentlélek által diktált igazi szöveget.”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 80-81.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.