87. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, a bölcsek szíve közösségre vágyakozik, mert tudja, hogy az elérhetetlent, csak a testvérekkel együtt lehet elérni.
Teréz: Igen, ez a különbség Ferenc és Márton gyermekünk között. A szegényebb engedte, hogy a vágyait Isten az Egyházban töltse be. A gazdagabb felmagasztalta a saját jószándékát, ezért majdnem akkora kárt okozott önmagában, mint az iskarióti fekete bárány.
Gergely: De az is igaz, hogy ha az akkori utódom Isten bölcsességével vezeti az Úr nyáját, akkor nem utasítja el Márton jószándékát, hanem megalázza magát előtte, mint ahogy Ferenc korának legfőbb pásztora tette.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, jobb egy kevésbé jó irányba együtt haladni, mint a jó irány ideájával megosztottan szétszóródni.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„A bölcsek szíve mindig egyforma, mert a jó tanácsnak engedelmeskedve állhatatosan törekszik a jóra. A balgák szívében nincs állandóság, mert változandóságában különféle alakokat ölt, és sohasem marad az, ami volt. Az egyes bűnök újabbakat hoznak létre, ahogyan ők is másokból születtek. Tudnunk kell, hogy ezeket úgy irthatjuk ki javítómunkánkkal a legkönnyebben, ha keserű forrásukat kiszárítjuk. A makacsság a kevélység, az állhatatlanság a könnyelműség szülötte.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 182-183.o.)


„Ó, nagy az én hálám, amikor szemlélem Jézus gyöngédségeit! (…) Mit tartogat ő még nekünk a mennyben, ha szeretete már idelenn ilyen elragadó meglepetéseket osztogat? Jobban megértem, mint valaha, hogy életünk legkisebb eseményeit is Isten irányítja; ő az, aki vágyakat kelt bennünk, és aki betölti vágyainkat…”
(Kis Szent Teréz, Levelek paptestvéreimhez, 124.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.