89. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, a megaláztatást magunknak kívánni önfeláldozás, másoknak kívánni pedig bosszúállás. Csak az irány más, mégis mekkora a változás!
Teréz: Igen, az igazság is megalázó lehet, Gergely testvérem, ha nem maga az Igazság sugallta azt, hogy mikor és hogyan mondjuk ki.
Gergely: Éppígy a sátán minden ellenünk felhozott vádja igaz, csak egyet felejt el: a teljes igazság maga az irgalom. Ez pedig soha nem tesz rabbá, hanem egyre szabadabbá.
Teréz: Igen, aki a Mester nyomába lép, az megérzi, hogy az életünk nem szabaduló művészkedés. A Mester kíméletlenül kikérdezi követői kívánságát, mert aki nem hagyja el minden bálványát, az soha nem kapja meg Isten országát.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Azokat, akiket a büntetés sem fékez meg gonosztetteikben, annál szigorúbban kell felrázni, minél közömbösebben és megrögzöttebben bűnöznek. Úgy vessük meg őket, hogy ne érezzék megvetésnek; úgy törjünk pálcát felettük, hogy ne taszítsuk őket kiábrándulásba: ébresszen bennük félelmet a kétségbeesés, reményt a feddés. Kíméletlenül ismételjük el előttük az ellenük hozott szigorú isteni végzéseket, hogy az örök büntetés fenyegetése önismeretre vezesse őket. Hallják meg, hogyan teljesedik be rajtuk az Írás: ’Hogyha a bolondot mozsárban megtörnéd, akkor sem hagyná el balgasága’ (Péld 21,22) Ellenük panaszkodik a próféta az Úrnak: ’Megverted ugyan őket, de nem fájlalják” (Jer 5,3) Ezért mondja az Úr: „Szórólapáttal kiszórtam őket... mert nem akarják elhagyni gonosz útjaikat” (Jer 15,7) Továbbá: „De a nép nem tért meg ahhoz, aki lesújtott rá.’ (Iz 9,12)”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 163-164.o.)


„Ó, mennyire szeretném, hogy megalázzanak és rosszul bánjanak velem, hogy lássam, megvan-e bennem valóban a szívbeli alázat!... Ámbár, amikor régente megaláztak, nagyon boldog voltam… Igen, úgy tűnik nekem, hogy alázatos vagyok… A jó Isten megmutatja nekem az igazságot. Nagyon is érzem, hogy minden Tőle jön.”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 80.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.