91. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, miért okoz nehézséget a gyermekeinknek, hogy Jézus könnyen megold egy helyzetet az életükben?
Teréz: Igen, elfogadni a Megváltó cselekvését, egyet jelent azzal, hogy feladjuk az önmegváltás ostoba kísérletét.
Gergely: Könnyű elfogadni, hogy az élet nehéz. Ebben egészen biztos vagyok.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, könnyű, mert csak egy pillanat kell hozzá, hogy kimondjam: „Megadom magam. Hátradőlök Papa karjába.”
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Isten irgalmát a vétkező iránt jól érzékelteti a próféta, amikor ezt mondja annak, aki rossz útra tért: „tanítód nem rejtőzik el többé előled, és szemed látni fogja tanítódat’ (Iz 30,20-21) Az Úr szemtől szemben tanította az emberi nemet, amikor az embernek, akit a Paradicsomban teremtett, előírta, hogy szabad választási képessége birtokában mit szabad és mit nem szabad tennie. De az ember hátat fordított Istennek, amikor rátarti gőggel megvetette parancsait. Isten ennek dacára sem hagyta magára a kevélykedőt, hanem törvényt adott neki, tanítókat küldött, hogy a jóra vezessék, s végül halandó testünket magára öltvén megjelent közöttünk. Mintegy a háttérben maradva figyelmeztetett bennünket, és még akkor is arra intett, hogy szerezzük vissza kegyelmét, amikor megvetettük.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 236-237o.)


„Ha nehéz adni mindenkinek, aki csak kér, még ezerszerte nehezebb hagyni, hogy elvegyék, ami a miénk, anélkül, hogy visszakérnénk azt. Ó, Anyám, azt mondom, hogy nehéz; inkább úgy kellene mondanom, hogy nehéznek látszik, mert Az Úr igája édes és terhe könnyű, mihelyt elfogadjuk, már érezzük is az édességét és felkiáltunk a Zsoltárossal: „FUTOTTAM parancsolataid útján, mióta kitágítottad a szívemet.” Egyedül a szeretet tudja kitágítani a szívemet. Ó, Jézus, mióta ez az édes láng emészti, örömmel futok a te ÚJ parancsolatod útján. Futni akarok rajta addig a boldog napig, amikor egyesülve a szüzek karával, követhetlek a végtelen tereken át a te ÚJ énekedet zengve, amely nem lehet más, mint a Szeretet éneke.”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 271.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.