92. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Van, aki pici lángon lassan, de biztosan ég, más pedig nagy erővel gyorsan elég. Minden gyermekünk magának választja, hogy őt az Úr hogyan táplálja. Én hosszúra nyújtottam földi zarándoklásom idejét, mert szerettem hallgatni az élet zenéjét.
Teréz: Igen, én pedig azt kértem Papától, hogy ici-pici lángomat hatalmasra fújja. Így lettem én az igéjét teljesítő száguldó vihar!
Gergely: Mindketten pontosan meghallgatásra találtunk, mert soha nem adtuk fel az Isten utáni vágyakozásunk.
Teréz: Igen, de vajon a gyermekeink a kettő közül melyikre törekszenek?
Gergely: Válasszanak, és jöjjenek, mert nagyon várjuk őket! Igaz, Teréz nővérem?
Teréz: Igen, Gergely testvérem! Nézd, most hirtelen mennyien lángra kaptak!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Ami általában mindenkire érvényes, azt következésképp minden egyes emberről el lehet mondani. Isten színe előtt áll minden ember, amikor megfogadja parancsait, mert a bűn elkövetése előtt ismeri isteni akaratát. Isten színe előtt állni annyit jelent, hogy nem vetjük meg rendelkezéseit gonosz tetteinkkel. Ha valaki eldobja magától az ártatlanság díszét és a gonoszság útjára tér, hátat fordít Istennek. De az Úr még a hátunk mögül is integet és hív, hogy a bűnből térjünk vissza hozzá. A tévelygőt visszahívja, a bűnöket nem tekinti, a visszatérőt atyai keblére öleli. Hátunk mögül halljuk a szót, amikor visszatérünk az Úrhoz a bűn elkövetése után. Ha már nem félünk az Úr fenyítő igazságosságától, kegyes hívása térítsen észre, hiszen annak ellenére hívogat minket, hogy megvetjük parancsait: annál súlyosabban vetkezünk, hogy megvetjük őt.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 237.o.)


„Ah, hihetetlen, hogy mennyire valóra vált minden reményem. Amikor Keresztes Szt. Jánost olvastam, arra kértem a jó Istent, hogy valósítsa meg bennem is azt, amiről ő beszél, vagyis ugyanazt, mintha öregkort érnék meg. Egyszóval, gyorsan emésszen fel engem a Szeretetben. És meghallgatásra találtam!”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 118.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.