93. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Gyermekeinknek sokszor fel kellene tenniük a kérdést: „Tudom-e, hogy pontosan mit akarok?”
Teréz: Igen, erre azért van szükség, mert a legjobb hajtóerő maga az ég!
Gergely: Úgy vágyom rá, hogy felfedezzék a célkitűzés lényegét, mint ahogy te, drága Teréz nővérem, mindenáron meg akartad menteni a halálraítélt gonosztevőt.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, de nem elég látni és akarni a célt, sok erény kell még, hogy valósággá váljon a remény: felébreszteni a hitet és felszítani a vágyat, ismerni az akadályokat és keresni a társakat, tervezni és elemezni, leírni és elképzelni, tanulni és soha fel nem adni!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Sánta az, aki látja ugyan, merre kell menni, de nincs elég lelkiereje ahhoz, hogy megvalósítsa a maga előtt látott életvitelt: megrögzött gyengesége nem szilárdul erénnyé, így tettei nem követik azt az utat, mely után vágyódik. Ezért mondja Pál: ’Erősítsétek meg a lankadt kezeket és a megroggyant térdeket. Lábatokat szoktassátok biztos járáshoz, nehogy kificamodjék, inkább gyógyuljon meg.’ (Zsid 12, 12-13)”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 61-62.o.)


„Hallottam, amint beszéltek egy nagy gonosztevőről, akit borzalmas bűnökért ítéltek halálra, minden jel arra mutatott, hogy bűnbánat nélkül fog meghalni. Mindenáron meg akartam akadályozni, hogy elkárhozzék s hogy ez sikerüljön, arra felhasználtam minden elképzelhető eszközt; érezve, hogy én magam semmit sem tehetek, felajánlottam a jó Istennek Urunk összes végtelen érdemét és az Anyaszentegyház kincseit, végül pedig megkértem Célinet, mondasson szentmisét a szándékomra, nem mertem magam elintézni, félve, hogy akkor be kell vallanom: ez Pranziniért, a nagy gonosztevőért van.”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 117-118.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.