94. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, én annyit olvastam, hogy majdnem megvakultam. Az Úr elhalmozott a bölcsesség kincseivel, mire megértettem, hogy a világ összes könyve sem ér fel egyetlen ember értékével.
Teréz: Igen, ha nem nyílunk meg a másik ember számára, ha nem figyelünk rá szeretettel a jelenben, akkor minden tanulás csak öncélú szórakozás.
Gergely: De aki mer önként megvakulni, minden gizgaztól lecsupaszodni, az maradandó gyümölcsöt fog hozni.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, a mi jóságos Jézusunk mindig több, mint az őérte vállalt összes fáradozásunk. Elég Őt szemlélni, és szemünket az Ő szemére cserélni.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Vak az az ember, aki nem ismeri a természetfeletti szemlélésének világosságát: a jelen élet sötétségébe elmerülten nem szereti, és nem is keresi az eljövendő világosságot; nem tudja, hogy tetteiben merre irányítsa lépteit. Anna így prófétált: ’A hűségeseknek oltalmazza lépteiket, a gonoszok meg elpusztulnak a sötétségben’ (1Sám 2,9)”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 61.o.)


„Jézus kedvét leli benne, hogy egyik-másik teremtményét elhalmozza ajándékaival, de gyakran azért teszi ezt, hogy más szíveket vonzzon általuk, s azután, amikor elérte célját, elveszi ezeket a külső ajándékokat, és egészen lecsupaszítja azokat a lelkeket, akik a legkedvesebbek neki. Ezek a szegény kis lelkek megijednek nagy szegénységük láttán, úgy érzik, semmire sem jók, hiszen mindent másoktól kapnak, és ők semmit sem tudnak adni. De nem így van, létük lényege titokban működik, Jézus alakítja bennük azt a magot, amely majd odafönt, a mennyei kertekben fejlődik ki. Kedvét leli abban, hogy feltárja előttük semmiségüket és a saját hatalmát, a leghitványabb eszközöket használja fel, hogy elérje őket és megmutassa nekik, egyedül Ő munkálkodik.”
(Kis Szent Teréz, A Szeretet rejtekében – Teréz levelei nővéréhez, 113.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.