99. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Én szent mohósággal adtam hálát a cölibátusom minden könnycseppjéért, és ezáltal úgy csorbítottam ki a sátán tőrét, hogy észre sem vettem: a csatát az Úr épp ekkor nyerte meg helyettem.
Teréz: Igen, a test kísértését legyőzi az isteni szépség. Nem kell másfelé kukucskálni, csak a szépség Szerzőjét csodálni.
Gergely: Teréz nővérem, ki volt a boldogabb, amikor a Jegyeseddel egyesültél, te vagy az isteni Felség?
Teréz: Igen, Gergely testvérem, én voltam a boldogabb, mert megláthattam a személyes Boldogságomat! Ó, Jézus, Te vagy Boldogságom! Én pedig a te kis bolondságod!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Figyelmeztetni kell a falánkokat, nehogy átadva magukat az asztal örömeinek, átdöfje őket a bujaság tőre. Vegyék észre, hogy a habzsolás könnyen oktalan beszédhez és könnyelműséghez vezet: míg elpuhultan szolgálják gyomrukat, a bűn kötelékei szorosan körültekerik őket. Messzire távolodunk a második Ádámtól, ha mohón nyújtjuk kezünket az étel után és ezzel megismételjük az első bukását.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 186-187.o.)


„én azonban szomorúság nélkül tettem le koszorúmat a Szent Szűz lábaihoz, éreztem, hogy az idő nem fogja elmosni boldogságomat … Milyen szépséges ünnep Mária születésnapján válni Jézus jegyesévé! Az egynapos kis Szent Szűz mutatta be a kis Jézusnak kis virágát … ezen a napon minden kicsi volt, kivéve a kegyelmeket és a békét, amelyet kaptam, azt a szelíd örömet, amelyet este éreztem, mikor a mennybolton pislákoló csillagokat néztem, s arra gondoltam, hogy a szépséges Ég hamarosan megnyílik majd elragadtatott szemeim előtt, s egyesülhetek Jegyesemmel az örök boldogságban …”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 194-195.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.