366. A II. Vatikáni Zsinat az egyháztörténelem egyik legnagyobb eseménye (A II. Vatikáni Zsinat története, R. W. 283-290. szerint)
365. A Gaudium et spes mindig friss gondolatai (A II. Vatikáni Zsinat története, R. W. 276-282. szerint)
364. Házasság és születésszabályozás prófétai szempontból (A II. Vatikáni Zsinat története, R. W. 269-275. szerint)
363. A papi nőtlenség és egy komor jövendölés sorsa (A II. Vatikáni Zsinat története, R. W. 262-268. szerint)
362. Helytelen optimizmus és a misszió (A II. Vatikáni Zsinat története, R. W. 255-261. szerint)
361. A vallásszabadság 2 elmélete (A II. Vatikáni Zsinat története, R. W. 248-254. szerint)
360. A fekete hét ülésszak utáni értelmezése (A II. Vatikáni Zsinat története, R. W. 241-247. szerint)
359. A fekete hét hullámzó érzelmei (A II. Vatikáni Zsinat története, R. W. 234-240. szerint)
358. A pápa és a püspöki kollégium kapcsolata (A II. Vatikáni Zsinat története, R. W. 227-233 szerint)
357. A szemináriumok és iskolák megújítása (A II. Vatikáni Zsinat története, R. W. 220-226 szerint)
356. A szerzetesi élet megújítása (A II. Vatikáni Zsinat története, R. W. 213-219. szerint)
355. Az Egyház és a mai világ viszonya (A II. Vatikáni Zsinat története, R. W. 206-212. szerint)
354. A kiközösítés kölcsönös érvénytelelnítése Nyugaton és Keleten (A II. Vatikáni Zsinat története, R. W. 199-205. szerint)
353. A pápa tévedése és a missziós püspökök elégedetlensége (A II. Vatikáni Zsinat története, R. W. 192-198. szerint)
352. Nők, világi apostolok értékelése (A II. Vatikáni Zsinat története, R. W. 185-191. szerint)
351. Az isteni kinyilatkoztatás az emberi tapasztalatban (A II. Vatikáni Zsinat története, R. W. 178-184. szerint)
350. Bűnösek-e a zsidók Krisztus halálában (A II. Vatikáni Zsinat története, R. W. 171-177. szerint)
349. Zsidók és mohamedánok diplomatikus megközelítése (A II. Vatikáni Zsinat története, R. W. 164-170. szerint)
348. Lelkiismeret, vallásszabadság, igaz vallás (A II. Vatikáni Zsinat története, R. W. 157-163. szerint)
347. Köszönet Máriának, az egyháznak, Istennek (A II. Vatikáni Zsinat története, R. W. 150-156. szerint)
346. A sietség az ördögtől származik, de az ellenzék nem biztos (A II. Vatikáni Zsinat története, R. W. 143-149. szerint)
345. A liturgikus konstitúció elfogadásának kulisszatitkai (A II. Vatikáni Zsinat története, R. W. 136-142. szerint)
344. A média irányításának átvétele isteni hívás (A II. Vatikáni Zsinat története, R. W. 129-135. szerint)
343. A zsinati bárkocsma az egységet segítette (A II. Vatikáni Zsinat története, R. W. 122-128. szerint)
342. Udvariassági körök a nem katolikusoknál (A II. Vatikáni Zsinat története, R.W. 115-121. szerint)
341. Össztűz alatt a Római Kúria (A II. Vatikáni Zsinat története, R.W. 108-114. szerint)
340. A püspököknek mindenkinél nagyobb kötelessége az életszentség (A II. Vatikáni Zsinat története, R.W. 101-107. szerint)
339. A diakonátus visszaállítása (A II. Vatikáni Zsinat története, R.W. 94-100. szerint)
338. Vita Szűz Mária szerepéről (A II. Vatikáni Zsinat története, R.W. 87-93. szerint)
337. Az egyház a hierarchikus szerkezetében is él (A II. Vatikáni Zsinat története, R.W. 80-86. szerint)
336. Karl Rahner jelentősége a zsinati előkészítő munkában (A II. Vatikáni Zsinat története, R.W. 73-79. szerint)
335. A szent pápa megnyílt a sugallat nagysága előtt (A II. Vatikáni Zsinat története, R.W. 66-72. szerint)
334. Krisztus és az egyház számít a szavunkra (A II. Vatikáni Zsinat története, R.W. 59-65. szerint)
333. Szent szabadságot élveznek Isten gyermekei az egyházban (A II. Vatikáni Zsinat története, R.W. 52-58. szerint)
332. Haladjunk a testvéri egység felé (A II. Vatikáni Zsinat története, R.W. 45-51. szerint)
331. A pápa támogatta a missziós püspökök álláspontját (A II. Vatikáni Zsinat története, R.W. 38-44. szerint)
330. A keresztény élet nem régi szokások gyűjteménye (A II. Vatikáni Zsinat története, R.W. 31-37. szerint)
329. A tekintély is megújulásra szorul (A II. Vatikáni Zsinat története, R.W. 24-30. szerint)
328. A latin nyelv halott, az Egyház viszont él (A II. Vatikáni Zsinat története, R.W. 17-23. szerint)
327. Nagy vitatkozás támadt (A II. Vatikáni Zsinat története, R.W. 9-16. szerint)
326. Másokért élünk (AG 41. - II. Vat. Zsin)
325. Egyetértés és együttműködés az evangelizációban (AA 23. - II. Vat. Zsin)
324. A klérus és az apostolkodó világiak kapcsolata (AA 25. - II. Vat. Zsin)
323. Az apostoloknak alkalmazkodniuk kell (AA 31. - II. Vat. Zsin)
322. A közgazdasági élet igazi jelentése (GS 63. - II. Vat. Zsin)
321. Krisztus evangéliuma és a kultúra (GS 58. - II. Vat. Zsin)
320. A világi apostolok nevelői (AA 30. - II. Vat. Zsin)
319. A Boldogságos Szűz az apostolok királynéja (AG 42. - II. Vat. Zsin)
318. A szerzetesi engedelmesség (PC 14. - II. Vat. Zsin)
317. Fiatalok jókívánságai egy leendő paphoz (OT 8. - II. Vat. Zsin)
316. A keresztény nevelés (GEM 2. - II. Vat. Zsin)
315. A szerzetesi és a világi élet a változás sodrásában (PC 19-20-21. - II. Vat. Zsin)
314. Új életformák a mai társadalomban (GS 54. - II. Vat. Zsin)
313. A szabadságra való nevelés (DH 8. - II. Vat. Zsin)
312. Az utolsó zsinati dokumentum utolsó pontja (GS 93. - II. Vat. Zsin)
311. Ha egy pap mosolyog, akkor Isten mosolyog rá az emberekre (PO 22. - II. Vat. Zsin)
310. A papok helyes magatartása a földi javakkal szemben (PO 17. - II. Vat. Zsin)
309. A papi cölibátus misztériuma (PO 16. - II. Vat. Zsin)
308. A papi engedelmesség (PO 15. - II. Vat. Zsin)
307. Eszközök az apostolkodásban (AA 32. - II. Vat. Zsin)
306. Az éltető Szentlélek vezérelje az apostolt (AA 29. - II. Vat. Zsin)
305. A papok misszionáriusi kötelességei (AG 39. - II. Vat. Zsin)
304. Isten egész népének missziós felelőssége (AG 36. - II. Vat. Zsin)
303. A misszionárius lelkiségi és erkölcsi nevelése (AG 25. - II. Vat. Zsin)
302. Hogyan ébreszti a Szentlélek a missziós hivatást (AG 23. - II. Vat. Zsin)
301. Mikor nincs az egyház igazán megalapítva (AG 21. - II. Vat. Zsin)
300. A népesedés növekedésével kapcsolatos nemzetközi kérdések (GS 87. - II. Vat. Zsin)
299. A háború okai és ezek gyógyszerei (GS 83. - II. Vat. Zsin)
298. A háború általános tilalma (GS 82. - II. Vat. Zsin)
297. A fegyvezkezési verseny (GS 81. - II. Vat. Zsin)
296. A totális háború kölcsönös megsemmisüléshez vezet (GS 80. - II. Vat. Zsin)
295. A szerzetesi öltözet (PC 17. - II. Vat. Zsin.)
294. A kultúra célja és autonómiája (GS 59. - II. Vat. Zsin)
293. Hit és kultúra (GS 57. - II. Vat. Zsin)
292. Lemondás a házaséletről (OT 10. - II. Vat. Zsin)
291. A papnövendékek alkalmasságának vizsgálata (OT 6. - II. Vat. Zsin)
290. A személy méltósága és a vallásszabadság (DH 1. - II. Vat. Zsin.)
289. A pap a szentségek és az Eukarisztia szolgálatában (PO 5. - II. Vat. Zsin.)
288. A pap első feladata Isten igéjének hirdetése (PO 4. - II. Vat. Zsin.)
287. A pap az emberek között (PO 3. - II. Vat. Zsin.)
286. A család az apostolkodás területe (AA 11. - II. Vat. Zsin.)
285. Az egyházi közösség mint élő sejt (AA 10. - II. Vat. Zsin.)
284. Az egyházi közösség mint élő sejt (AA 7-8 - II. Vat. Zsin.)
283. Az apostol keresi az alkalmat, hogy beszéljen Krisztusról (AA 5-6. - II. Vat. Zsin.)
282. A világi apostolok lelkisége (AA 4. - II. Vat. Zsin.)
281. A hívők apostolkodásához a Szentlélek karizmákat ad (AA 3. - II. Vat. Zsin.)
280. A zsinat fokozni akarja az apostolkodást (AA 1. - II. Vat. Zsin.)
279. Az az apostol, aki a megváltást szeretettel hirdeti (AA 2. - II. Vat. Zsin.)
278. Krisztus az Alfa és az Omega (GS 45. - II. Vat. Zsin.)
277. Milyen segítséget kap az egyház a mai világtól (GS 44. - II. Vat. Zsin.)
276. Szüntelenül megújulni (GS 43. - II. Vat. Zsin.)
275. Krisztus, az ács közel van a munkásemberhez (GS 43. - II. Vat. Zsin.)
274. Milyen segítséget igyekszik nyújtani a társadalomnak (GS 42. - II. Vat. Zsin.)
273. Milyen segítséget igyekszik nyújtani az egyház az egyénnek (GS 41. - II. Vat. Zsin.)
272. Az egyház és a világ kölcsönös kapcsolata (GS 40. - II. Vat. Zsin.)
271. Új ég és új föld (GS 39. - II. Vat. Zsin.)
270. A világ átalakításának alaptörvénye a szeretet (GS 38. - II. Vat. Zsin.)
269. Az emberi tevékenység értéke (GS 34. - II. Vat. Zsin.)
268. Rákérdezni az ember tevékenységének értelmére (GS 33. - II. Vat. Zsin.)
267. A Szentlélek küldetése (AG 4. - II. Vat. Zsin.)
266. A Fiú elküldése (AG 3. - II. Vat. Zsin.)
265. A házasság termékenysége (GS 50. - II. Vat. Zsin.)
264. A földi dolgok jogos autonómiája (GS 36. - II. Vat. Zsin.)
263. A megtestesült Ige és az emberi összetartozás (GS 32. - II. Vat. Zsin.)
262. Felelősség- és sorsközösségvállalás (GS 31. - II. Vat. Zsin.)
261. Krisztus hívei különböző kegyelmi adományokkal rendelkeznek (AG 28. - II. Vat. Zsin.)
260. Túl kell jutni az egyénre szabott erkölcstanon (GS 30. - II. Vat. Zsin.)
259. Minden ember lényegi egyenlősége és a társadalmi igazságosság (GS 29. - II. Vat. Zsin.)
258. Tisztelet és szeretet az ellenfél iránt (GS 28. - II. Vat. Zsin.)
257. Tisztelet az emberi személy iránt (GS 27. - II. Vat. Zsin.)
256. A közjó előmozdítása (GS 26. - II. Vat. Zsin.)
255. A személy és a társadalom kölcsönös függése (GS 25. - II. Vat. Zsin.)
254. Isten terve, hogy az emberek közösségben éljenek (GS 23-24. - II. Vat. Zsin.)
253. A bölcseleti és gyakorlati ateizmus az ima válságából fakad (GS 20. - II. Vat. Zsin.)
252. A titokzatos halál (GS 18. - II. Vat. Zsin.)
251. A szabadság kimagasló értéke (GS 17. - II. Vat. Zsin.)
250. A lelkiismeret méltósága (GS 16. - II. Vat. Zsin.)
249. Az értelem méltósága, az igazság és a bölcsesség (GS 15. - II. Vat. Zsin.)
248. Az ember összetett lény (GS 14. - II. Vat. Zsin.)
247. A bűn kisebbíti embert (GS 13. - II. Vat. Zsin.)
246. Az ember Isten képmása (GS 12. - II. Vat. Zsin.)
245. Válaszolni kell a Szentlélek indításaira (GS 11. - II. Vat. Zsin.)
244. Az emberiség egyetemesebb törekvései (GS 9. - II. Vat. Zsin.)
243. Egyensúlyhiányok a mai világban (GS 8. - II. Vat. Zsin.)
242. Lélektani, erkölcsi és a vallási változások (GS 7. - II. Vat. Zsin.)
241. Változások a társadalmi rendben (GS 6. - II. Vat. Zsin.)
240. A létfeltételek mélyreható módosulása (GS 5. - II. Vat. Zsin.)
239. Remény és szorongás (GS 4. - II. Vat. Zsin.)
238. Az egyház bensőséges kapcsolata az emberiséggel (GS 1-2. - II. Vat. Zsin.)
237. Az egyetemes testvériség kizár minden diszkriminációt (NA 5. - II. Vat. Zsin.)
236. Benső kapcsolat az izraelita vallással (NA 4. - II. Vat. Zsin.)
235. A muzulmán vallás nagyrabecsülése (NA 3. - II. Vat. Zsin.)
234. A hinduizmus, buddhizmus és más vallások értékei (NA 2. - II. Vat. Zsin.)
233. A vallások közös vonásai (NA 1. - II. Vat. Zsin.)
232. A püspöki szolgálatról - általános rendelkezések (CD 44. - II. Vat. Zsin.)
231. A katonák lelki ellátása rendkivüli gondot igényel (CD 43. - II. Vat. Zsin.)
230. A püspöki karok (CD 37-38. - II. Vat. Zsin.)
229. A szinódusok és a tartományi zsinat (CD 36. - II. Vat. Zsin.)
228. A szerzetesek az egyházmegyében (CD 33-35. - II. Vat. Zsin.)
227. A plébánosok és káplánok, áthelyezésük (CD 30-31. - II. Vat. Zsin.)
226. Az egyházmegye papsága (CD 28-29. - II. Vat. Zsin.)
225. Az egyházmegyei tanácsok és a hivatal (CD 27. - II. Vat. Zsin.)
224. Az evangélium hirdetése és a megtérés (AG 13. - II. Vat. Zsin.)
223. A megyéspüspök munkatársai a főpásztori szolgálatban (CD 25-26. - II. Vat. Zsin.)
222. Az emberi tevékenység értékrendje (GS 35. - II. Vat. Zsin.)
221. Az egyházmegyék határai (CD 22. - II. Vat. Zsin.)
220. A püspökök lemondása (CD 21. - II. Vat. Zsin.)
219. A püspökök kinevezése (CD 20. - II. Vat. Zsin.)
218. A püspökök és a közhatalom (CD 19. - II. Vat. Zsin.)
217. A hívők különleges élethelyzetben is kapják meg a lelkipásztori ellátást (CD 18. - II. Vat. Zsin.)
216. Az apostoli munka mint vállalkozás és hálózatépítés (CD 17. - II. Vat. Zsin.)
215. A püspök vezetői szolgálata az egyházmegyében (CD 16. - II. Vat. Zsin.)
214. A püspökök megszentelő hivatása (CD 15. - II. Vat. Zsin.)
213. A hitoktatás célja (CD 14. - II. Vat. Zsin.)
212. A keresztény tanítás irányelve a párbeszédkészség (CD 13. - II. Vat. Zsin.)
211. A püspök tanítói tisztsége (CD 12. - II. Vat. Zsin.)
210. Az egyházmegye főpásztorának tanúságtételét lássa mindenki (CD 11. - II. Vat. Zsin.)
209. A püspök hatalma egyházmegyéjében és a római kúria intézményei (CD 8-9. - II. Vat. Zsin.)
208. A püspökök egymás közti testvéri szeretete (CD 7. - II. Vat. Zsin.)
207. A püspöknek az egész egyházra kiterjedő gondoskodása (CD 6. - II. Vat. Zsin.)
206. A püspökök szerepe az egyetemes egyházban (CD 4. - II. Vat. Zsin.)
205. A püspökök osztoznak az összes egyházak gondjaiban (CD 3. - II. Vat. Zsin.)
204. Az apostolok, a pápa és a püspökök küldetése (CD 1-2. - II. Vat. Zsin.)
203. A média helyes használatától függ az egész világ jövője (IM 20-24. - II. Vat. Zsin.)
202. A szeretet ereje a misszióban (AG 12. - II. Vat. Zsin.)
201. Az egyháznak minden elhatárolt közösségbe be kell illeszkednie (AG 10. - II. Vat. Zsin.)
200. A katolikus médiát kötelességünk támogatni (IM 17-18-19. - II. Vat. Zsin.)
199. Szakemberek képzése és a közösség nevelése a médiában (IM 15-16. - II. Vat. Zsin.)
198. Katolikus irányelvek a média számára (IM 14. - II. Vat. Zsin.)
197. A tömegkommunikáció az apostolkodás szolgálatában (IM 13. - II. Vat. Zsin.)
196. A tömegkommunikáció és a közhatalom (IM 12. - II. Vat. Zsin.)
195. Fiatalok, szülők, alkotók és terjesztők kötelezettségei (IM 10-11. - II. Vat. Zsin.)
194. A média hatásait befogadó személyek kötelességei (IM 9. - II. Vat. Zsin.)
193. Az erkölcsi rossz bemutatása és a helyes közvélemény (IM 7-8. - II. Vat. Zsin.)
192. Az erkölcsi rend és a tömegkommunikáció (IM 4.6. - II. Vat. Zsin.)
191. Az emberiség nagy várakozása és a tömegkommunikáció (IM 3. - II. Vat. Zsin.)
190. A hitvesi szerelem és az élet tisztelete (GS 51. - II. Vat. Zsin.)
189. A tömegkommunikációs eszközök vallási jelentősége (IM 1-2. - II. Vat. Zsin.)
188. ÉLetünket teljes összhangba hozni a hitünkkel (AA 13. - II. Vat. Zsin.)
187. A misszionárius lelkisége (AG 24. - II. Vat. Zsin.)
186. Krisztus küldi az egyházat (AG 5. - II. Vat. Zsin.)
185. Most van a missziós tevékenység ideje (AG 9. - II. Vat. Zsin.)
184. Senki sem tud önerejéből megszabadulni a bűntől (AG 8. - II. Vat. Zsin.)
183. A fiatalok egymást evangelizálják (AA 12. - II. Vat. Zsin.)
182. A hitvesi szerelem (GS 49. - II. Vat. Zsin.)
181. A missziós munka jelentősége és szükségessége (AG 7. - II. Vat. Zsin.)
180. Nem földi becsvágy, hanem a Szentlélek fűt az evangleizációban (GS 3. - II. Vat. Zsin.)
179. Szűz Mária a biztos remény és a vigasztalás jele (LG 67-68-69. - II. Vat. Zsin.)
178. Szűz Mária tisztelete nem imádó tisztelet (LG 66. - II. Vat. Zsin.)
177. Szűz Mária erényei (LG 65. - II. Vat. Zsin.)
176. Az Egyház és Mária egyszerre szűz és anya (LG 63-64. - II. Vat. Zsin.)
175. Az egyház Ura és Mestere a történelem kulcsa (GS 10. - II. Vat. Zsin.)
174. Az Egyházat Isten küldi a népekhez (AG 1. - II. Vat. Zsin.)
173. Szűz Máriát nem helyezzük egy sorba a megtestesült Igével (LG 62. - II. Vat. Zsin.)
172. A Boldogságos Szűz és az Egyház nem homályosítja el Jézust (LG 60-61. - II. Vat. Zsin.)
171. Szűz Mária a mindenség királynéja (LG 59. - II. Vat. Zsin.)
170. A szent negyvennap (SC 109. - II. Vat. Zsin.)
169. Szűz Mária könyörületre indult (LG 58. - II. Vat. Zsin.)
168. Szűz Mária a legjelesebb az Úr alázatos gyermekei között (LG 55. - II. Vat. Zsin.)
167. Szűz Mária a szívünkhöz közel áll (LG 54. - II. Vat. Zsin.)
166. Szűz Mária messze fölötte áll minden mennyei és földi teremtménynek (LG 53. - II. Vat. Zsin.)
165. Szűz Mária Krisztus misztéériumában (LG 52. - II. Vat. Zsin.)
164. Az angyalok mögöttünk állnak, amikor dicsőítünk (LG 50. - II. Vat. Zsin.)
163. A keresztény hivatás eszkatológikus jellege (LG 48. - II. Vat. Zsin.)
162. A szerzetesi önátadás kiváló értéke (LG 46. - II. Vat. Zsin.)
161. A szerzetesi állapot lényege és jelentősége (LG 44. - II. Vat. Zsin.)
160. Az evangéliumi tanácsok követése az egyházban (LG 43. - II. Vat. Zsin.)
159. Az életszentség útjai és eszközei (LG 42. - II. Vat. Zsin.)
158. Az életszentség lényege a példaadás (LG 41. - II. Vat. Zsin.)
157. Krisztus mindenkit tanítványságra hív (LG 40. - II. Vat. Zsin.)
156. Az egyházban mindenki meg van híva az életszentségre (LG 39. - II. Vat. Zsin.)
155. A világi hívő uralkodói tekintélye (LG 36-37. - II. Vat. Zsin.)
154. A világi hívők prófétai szerepe és méltósága (LG 35. - II. Vat. Zsin.)
153. A világi hívők apostoli tevékenysége (LG 33. - II. Vat. Zsin.)
152. A világi hívők méltósága (LG 32. - II. Vat. Zsin.)
151. A világi hívők sajátos küldetése (LG 31. - II. Vat. Zsin.)
150. A világi hívők az Egyházban (LG 30. - II. Vat. Zsin.)
149. A diakónusok (LG 29. - II. Vat. Zsin.)
148. A püspök egyik feladata a kormányzás (LG 27. - II. Vat. Zsin.)
147. Püspöki jelenlét megszenteli, nemesíti a népet (LG 26. - II. Vat. Zsin.)
146. A püspökök képezzenek tanítványokat (LG 25. - II. Vat. Zsin.)
145. A püspöki szolgálat (LG 24. - II. Vat. Zsin.)
144. Az apostoli kollégium feje és tagjainak kapcsolatai (LG 22-23. - II. Vat. Zsin.)
143. A püspökök az apostolok utódai és az egyházirend teljessége (LG 20-21. - II. Vat. Zsin.)
142. A tizenkét apostol (LG 19. - II. Vat. Zsin.)
141. Az egyház hierarchikus alkotmánya (LG 18. - II. Vat. Zsin.)
140. A Szentlélek űzi és hajtja az egyházat (LG 17. - II. Vat. Zsin.)
139. Az egyház és a nem-keresztények (LG 16. - II. Vat. Zsin.)
138. Az egyház és a nemkatolikus keresztények (LG 15. - II. Vat. Zsin.)
137. Egyedül Krisztus a közvetítő és az üdvösség útja (LG 14. - II. Vat. Zsin.)
136. A Gyermek és Édesanya (LG 57. - II. Vat. Zsin.)
135. Szűz Mária beleegyező szavának jelentősége (LG 56. - II. Vat. Zsin.)
134. A Szentlélek adni akarja a karizmákat (LG 12. - II. Vat. Zsin.)
133. A szentségek által hogyan gyakoroljuk a kenet erejét (LG 11. - II. Vat. Zsin.)
132. Egyetemes papság (LG 10. - II. Vat. Zsin.)
131. Új szövetség, új nép (LG 9. - II. Vat. Zsin.)
130. Krisztus szegényen és üldözötten vitte végbe a megváltás művét (LG 8. - II. Vat. Zsin.)
129. Krisztus küldetése (LG 3. - II. Vat. Zsin.)
128. Az Atya üdvözítő terve (LG 2. - II. Vat. Zsin.)
127. A népek világossága Krisztus (LG 1. - II. Vat. Zsin.)
126. A Dei Verbum dogmatikai konstitúció összefoglalása (DV . - II. Vat. Zsin.)
125. Az egyházi elöljárók az apostoli tanítás letéteményesei (DV 26. - II. Vat. Zsin.)
124. A pap nehogy Isten igéjének lélektelen hirdetője legyen! (DV 25. - II. Vat. Zsin.)
123. A Szentírás tanulmányozása a hittudomány lelke (DV 23-24. - II. Vat. Zsin.)
122. Isten igéjének mindig kezünk ügyében kell lennie (DV 22. - II. Vat. Zsin.)
121. A Szentírás tisztelete (DV 21. - II. Vat. Zsin.)
120. Mi az oka az evangéliumok közti különbségeknek (DV 19. - II. Vat. Zsin.)
119. Isten igazodott hozzánk beszédmódjával (DV 13. - II. Vat. Zsin.)
118. Az evangélium hirdetése fölébreszti a Jézusban való hitet (DV 17-18. - II. Vat. Zsin.)
117. A két szövetség összhangja (DV 16. - II. Vat. Zsin.)
116. Az ószövetség jelentősége keresztény szempontból (DV 15. - II. Vat. Zsin.)
115. Az ószövetségi könyvek örök értékéűek (DV 14. - II. Vat. Zsin.)
114. Ugyanazon Szentlélekkel olvassuk az írásokat, aki sugallta (DV 12. - II. Vat. Zsin.)
113. Sugalmazás, tévedés nélküli tanítás, péteri főség (DV 11. - II. Vat. Zsin.)
112. Hagyomány, írás, hivatal (DV 10. - II. Vat. Zsin.)
111. A szentírás és a szenthagyomány viszonya (DV 9. - II. Vat. Zsin.)
110. A Szentlélek műve, hogy Krisztus igéje elevenen él bennünk (DV 8. - II. Vat. Zsin.)
109. A lelki dolgok bensőséges és élményszerű megragadása (DV 8. - II. Vat. Zsin.)
108. A szenthagyomány (DV 8. - II. Vat. Zsin.)
107. Az apostolok a püspököknek adták át saját tanítói helyüket (DV 7. - II. Vat. Zsin.)
106. A házasság és a család szent (GS 48.. - II. Vat. Zsin.)
105. Az evangélium örökösei (DV 7. - II. Vat. Zsin.)
104. A kinyilatkoztatás tárgya és szükségessége (DV 6. - II. Vat. Zsin.)
103. A hit engedelmességével tartozunk Istennek (DV 5. - II. Vat. Zsin.)
102. Krisztus a puszta jelenlétével megváltoztatja a körülötte levőket (DV 4. - II. Vat. Zsin.)
101. Az evangélium előkészítése (DV 3. - II. Vat. Zsin.)
100. A kinyilatkoztatás természete (DV 2. - II. Vat. Zsin.)
99. Az egész világ hallja és higgye az üdvösség igéit (DV 1. - II. Vat. Zsin.)
98. A Sacrosanctum concilium liturgikus konstitúció összefoglalása (SC - II. Vat. Zsin.)
97. Megbecsülni az egyház művészeti emlékeit, a szimbólumokat (SC 129-130. - II. Vat. Zsin.)
96. A művészek (SC 127. - II. Vat. Zsin.)
95. A nemes szépség az eszmény (SC 124. - II. Vat. Zsin.)
94. A művészeti stílusok (SC 123. - II. Vat. Zsin.)
93. Az anyaszentegyház a képzőművészetek barátja (SC 122. - II. Vat. Zsin.)
92. A szakrális művészet jelentősége (SC 122. - II. Vat. Zsin.)
91. A népek zenei hagyományai (SC 119. - II. Vat. Zsin.)
90. A gregórián ének (SC 116. - II. Vat. Zsin.)
89. A szent ének (SC 114. - II. Vat. Zsin.)
88. A szent zene jelentősége (SC 112. - II. Vat. Zsin.)
87. Tiszteljük a szentek ereklyéit (SC 111. - II. Vat. Zsin.)
86. Isten a szentírásban emberi módon emberek által beszélt (DV 12. - II. Vat. Zsin.)
85. Az ember misztériuma (GS 22. - II. Vat. Zsin.)
84. A tanulékonyság csodálatos példaképe Szűz Mária (PO 18. - II. Vat. Zsin.)
83. Az Úr ünnepeinek elsőbbsége (SC 108. - II. Vat. Zsin.)
82. A vasárnap önmagáért való nyugalma (SC 106. - II. Vat. Zsin.)
81. Kiemelt időpontokban testre és lélekre ható gyakorlatok (SC 105. - II. Vat. Zsin.)
80. A szentek érdemeire hivatkozva esdjük ki Isten áldását (SC 104. - II. Vat. Zsin.)
79. Szűz Máriában csodáljuk a megváltás legkiválóbb gyümölcsét (SC 103. - II. Vat. Zsin.)
78. A liturgikus évben felmutatjuk a világnak a feltámadt Jézust (SC 102. - II. Vat. Zsin.)
77. A nép bevonása a zsolozsmázásba (SC 100. - II. Vat. Zsin.)
76. A papok közösen imádkozzák a zsolozsmát (SC 99. - II. Vat. Zsin.)
75. A lelki haszon keresése (SC 90. - II. Vat. Zsin.)
74. A zsolozsma célja a nap megszentelése (SC 88. - II. Vat. Zsin.)
73. A zsolozsmázás jelentősége (SC 85-86. - II. Vat. Zsin.)
72. Az ateizmus válfajai (GS 19. - II. Vat. Zsin.)
71. A zsolozsma a Vőlegényéhez beszélő Jegyes hangja (SC 84. - II. Vat. Zsin.)
70. Az éneklő Király (SC 83. - II. Vat. Zsin.)
69. A temetés (SC 81. - II. Vat. Zsin.)
68. A házasság szentsége (SC 77. - II. Vat. Zsin.)
67. A keresztények egységének mintája Szűz Mária egysége a Szentlélekkel (OT 15. - II. Vat. Zsin.)
66. Az egyházirend (SC 76. - II. Vat. Zsin.)
65. Minden világi hívő legyen a feltámadt Jézus tanúja (LG 38. - II. Vat. Zsin.)
64. A bűnbocsánat szentsége és a betegek kenete (SC 72-73. - II. Vat. Zsin.)
63. A bérmálás (SC 71. - II. Vat. Zsin.)
62. Gyermek és felnőttkeresztelés (SC 66. - II. Vat. Zsin.)
61. A Szentlélek felruházza alapítója adományaival az egyházat (LG 5. - II. Vat. Zsin.)
60. Vándorként él az egyház (LG 6. - II. Vat. Zsin.)
59. A Szentháromság megosztja velünk életét (AG 2. - II. Vat. Zsin.)
58. A katekumenátus az Egyház szívecsücske (SC 64. - II. Vat. Zsin.)
57. A húsvéti misztériumból kapja minden szentség a maga erejét (SC 61. - II. Vat. Zsin.)
56. Mik a szentelmények (SC 60. - II. Vat. Zsin.)
55. A szentségek az egyház testének életmegnyilvánulásai (SC 59. - II. Vat. Zsin.)
54. A Szentlélek az evangélium erejével megfiatalítja az Egyházat (LG 4. - II. Vat. Zsin.)
53. A koncelebráció (SC 57. - II. Vat. Zsin.)
52. A hivatás születése az Igére hallgatásban (PO 11. - II. Vat. Zsin.)
51. Élethalálharc a sötétség hatalmai ellen (GS 37. - II. Vat. Zsin.)
50. A lemondást beépíteni a lényünkbe (OT 9. - II. Vat. Zsin.)
49. A szentmise oszthatatlan egész (SC 56. - II. Vat. Zsin.))
48. Isten igéje erővel és örömmel tölt el (DV 17. - II. Vat. Zsin.)
47. Gazdagok és szegények kölcsönös egymásrautaltsága (GS 69. - II. Vat. Zsin.)
46. Az úton levők és a célbajutottak összetartoznak (LG 49. - II. Vat. Zsin.)
45. A szentek az igazi kultúrateremtő emberek (GS 55. - II. Vat. Zsin.)
44. A szentáldozás (SC 55. - II. Vat. Zsin.)
43. Egyetemes könyörgés (SC 53. - II. Vat. Zsin.)
42. Kifejtik a hit misztériumait (SC 52. - II. Vat. Zsin.)
41. Isten igéjének asztala gazdagabban legyen megterítve (SC 51. - II. Vat. Zsin.)
40. El kell hagyni minden ismétlődést (SC 50. - II. Vat. Zsin.)
39. Megölni a test cselekedeteit (PO 12. - II. Vat. Zsin.)
38. Meg kell tanulniuk fölajánlani (SC 48. - II. Vat. Zsin.)
37. A szeretett jegyes (SC 47. - II. Vat. Zsin.)
36. Az információ terjedése nem egyenlő az Igazság megismerésével (IM 5. - II. Vat. Zsin.)
35. A liturgikus mozgalom Szentlélekjárás a mai Egyházban (SC 43. - II. Vat. Zsin.)
34. Plébániák liturgikus élete (SC 42. - II. Vat. Zsin.)
33. Püspöktől függeni (SC 41. - II. Vat. Zsin.)
32. Egészséges pluralizmus (SC 37. - II. Vat. Zsin.)
31. Latin és a népnyelv (SC 36. - II. Vat. Zsin.)
30. Liturgikus oktatás (SC 35. - II. Vat. Zsin.)
29. Hívők és nemhívők egységének alapja az őszinte párbeszéd (GS 21. - II. Vat. Zsin.)
28. A katolikus és az elszakadt testvérek közti egység (UR 1. - II. Vat. Zsin.)
27. A pap és Isten népe közti egység (PO 9. - II. Vat. Zsin.)
26. A püspök és a papja közti egység (LG 28. - II. Vat. Zsin.)
25. Krisztus és a testvérei közötti egység (LG 7. - II. Vat. Zsin.)
24. Az Atya egysége gyermekeivel (GS 92. - II. Vat. Zsin.)
23. A beszéd forrása a Szentírás és a liturgia legyen (SC 35. - II. Vat. Zsin.)
22. A szertartások vonzóak legyenek (SC 34. - II. Vat. Zsin.)
21. A látható jelek jelzik a láthatatlan isteni dolgokat (SC 33. - II. Vat. Zsin.)
20. A liturgiában Isten szól népéhez (SC 33. - II. Vat. Zsin.)
19. Nincsenek kiváltságok (SC 32. - II. Vat. Zsin.)
18. Szent csend (SC 30. - II. Vat. Zsin.)
17. A szolgálókat be kell vezetni a liturgia szellemébe (SC 29. - II. Vat. Zsin.)
16. Csak azt tegyék, ami rájuk tartozik (SC 28. - II. Vat. Zsin.)
15. Nyilvános ünneplés (SC 26. - II. Vat. Zsin.)
14. Szentírás iránti élő szeretet (SC 24. - II. Vat. Zsin.)
13. Változhatatlan és megújítható részek (SC 22. - II. Vat. Zsin.)
12. Nemcsak szavukkal, de példájukkal is vezessék a népet (SC 19. - II. Vat. Zsin.)
11. A lelkipásztorok a liturgia szellemében tanítómesterek legyenek (SC 14. - II. Vat. Zsin.)
10. A személyes lelkiélet (SC 12. - II. Vat. Zsin.)
9. Szívüket szavukhoz igazítják (SC 11. - II. Vat. Zsin.).mp3
8. Csúcs és forrás (SC 10. - II. Vat. Zsin.).mp3;
7. Az igazi házastársi szerelem az istenszeretet megnyilatkozása (GS 48. - II. Vat. Zsin.).mp3
6. A szent liturgiában nem merül ki teljesen az Egyház tevékenysége (SC 9. - II. Vat. Zsin.).mp3
5. A földi liturgiában a mennyei előízét élvezzük (SC 8. - II. Vat. Zsin.).mp3
4. Krisztus mindig jelen van Egyházában (SC 7. - II. Vat. Zsin.).mp3
3. A kereszten elszenderült Krisztus oldalából fakadt az Egyház (SC 5-6. - II. Vat. Zsin.).mp3
2. Krisztusban mutathatunk be teljes értékű istentiszteletet (SC 5 - II. Vat. Zsin.).mp3
1. A liturgia által megvalósul a megváltás műve (SC 2 - II. Vat. Zsin.)